گزارش‌های روزانه بازدید:303 تاریخ نشر:2018-04-02

ملاقات رئیس دفتر ساحوی بامیان با سفیر دانمارک

دفتر ساحوی بامیان

زهرا معتمدی رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بامیان با جاکوب بریکس تینج سفیر کشور شاهی دانمارک به تاریخ 6 حمل 1396 در ولایت بامیان ملاقات نمود. هدف این ملاقات ارائه معلومات در مورد وضعیت حقوق بشر و کارکردهای این دفتر در طول سال مالی 1396 در ساحات تحت پوشش دفتر ساحوی بامیان بود.

در ابتدا رئیس دفتر ساحوی بامیان در مورد تاثیرات فعالیت‌های دفتر ساحوی بامیان معلومات داد و از آن جمله به تغییر مثبت دیدگاه‌ها و نگرش عمومی مردم و حکومت نسبت به اصول و ارزش‌های حقوق بشر اشاره کرد. در ادامه افزود با آغاز فعالیت دفتر ساحوی بامیان از سال ۱۳۸۱ و تلاش این نهاد در راستای ترویج و حمایت از حقوق بشر وضعیت حقوق بشر در ساحات تحت پوشش تغییر چشمگیری نموده و بهبود یافته است؛ زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مشارکت دارند، نهادهای جامعه مدنی فعال شده اند و با راه اندازی تظاهرات وگردهمایی‌های شان به حقوق بشر استناد می‌کنند، سطح آگاهی عامه از حقوق بشر بلند رفته، شمار دختران در مکاتب و سطوح بالای تحصیلی افزایش یافته و حقوق بشر به یک گفتمان در جامعه تبدیل شده است، از سال 2006 بدین سو هیچ شکنجه‌ای در دفتر ساحوی بامیان ثبت نشده و مردم به کمیسیون به عنوان یک مرجع معتبر دادخواهی می نگرند.

 در ادامه، معتمدی به فعالیت‌ها و دستاوردهای دفتر ساحوی بامیان در سال مالی 1396 پرداخت: 5488 نفر شامل 3009 زن و 2477 مرد در موضوعات حقوق بشری آموزش دیده اند، 720 دقیقه برنامه‌های آموزشی رادیویی نشر شده و 12200 جلد نشرات چاپی کمیسیون در ساحات مختلف توزیع گردیده است و 287 مورد قیضه‌ مبنی بر نقض حقوق بشر، خشونت علیه زنان و اطفال ثبت، دادخواهی و رسیدگی شده است.

در ادامه جاکوب بریکس تینج سفیر کشور شاهی دانمارک از فعالیت‌های گسترده و تلاش‌های همه جانبه‌ی دفتر ساحوی بامیان در راستای ترویج، گستردش و حمایت از حقوق بشر تمجید نمود و اذعان داشت که در ملاقات که با فعالین جامعه مدنی ولایت بامیان داشته است حضور و نقش موثر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را درک و حس کرده است.


بازنشر این مطلب