گزارش‌های روزانه بازدید:278 تاریخ نشر:2018-04-02

جلسه دادخواهی گروپ جوانان دادخواه شبکه زنان افغان در ولایت کندز

دفتر ساحوی کندز

گروپ جوانان دادخواه شبکه زنان افغان جهت دادخواهی (نقش جوانان در پروسه صلح، امنیت و عدالت) با همکاری دفتر ساحوی حقوق بشر کندز، کمیسیون مستقل حقوق بشر دهمین جلسه خویش را در مقر این دفتر دایر نمود.

جلسه با معرفی اعضای گروپ آغاز گردید و سپس لیدا شیرزاد مسئول شبکه زنان افغان ضمن قدردانی از فعالیت‌های کمیسیون وهمکاری کمیسیون با این نهاد، در مورد فعالیت‌های شبکه، دست‌آوردهای شبکه و هدف ایجاد شبکه جوانان دادخواه در ولایت کندز توضیحات ارائه نموده، بیان نمود که: شبکه زنان افغان در سطح ملی روی سه اولویت کاری چون:

1: زنان، صلح و امنیت

2: مشارکت سیاسی و رهبریت زنان

3: مصئونیت اجتماعی وقانونی زنان فعالیت نموده و هدف عمده شبکه دادخواهی برای ایجاد پروسه صلح در ادرات پالسی‌ساز جهت تغییر روند پالیسی‌های ایشان می‌باشد و 20 تن از جوانان مبارز و توانا از کارمندان ادرات دولتی و غیردولتی عضویت این گروپ را داشته و تا فعلاً در حدود 8 الی 9 دوره نشست دادخواهی را با ریاست معارف، رییس دانشگاه، اتحادیه جوانان، ریاست امور زنان و سایر ادارت انجام داده و پیشنهادات را جهت رفع مشکلات جوانان برای ایشان ارائه نموده است.

سید محمدکریم تلاش سرپرست دفتر ساحوی کندز، ضمن قدردانی از فعالیت‌های این نهاد و همکاری این نهاد با کمیسیون و نهاد شدن ارزش‌های حقوق بشری در میان جوانان بحث نمود و کارکردهای این نهاد را در راستای نهادینه شدن حقوق بشر و مشارکت زنان در تمامی عرصه‌ها ستود.

سپس مسئول این نهاد پیشنهادات این گروپ را به سرپرست کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون شمال‌شرق ارائه نمود:

1: نصب شعارهای صلح در جراید و یا سایت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

2: تشویق و ترغیب آنهایی که در رابطه به صلح دستآوردهای قابل لمس دارند در روزهای ملی و جهانی حقوق بشر

3: تدویر برنامه‌ها در رابطه به اعمار صلح، صلح پروری و مزایای صلح

4: آگاهی‌دهی پیرامون صلح از طریق کمیسیون با اشتراک اعضای گروپ شبکه دریکی از رسانه‌ها

5: تجلیل از روزجهانی صلح از طریق کمیسیون

6: کارآموزان دوره کارآموزی کمیسیون مستقل حقوق بشر بیشتر در رابطه به صلح ذهنیت‌سازی گردند

7: ورکشاپ‌ها و سیمینارهای که از طریق بخش آموزش‌های حقوق بشر دایر می‌گردد در مورد مزایا ومفیدیت صلح و اضرار جنگ آموزش داده شود.

در اخیر سرپرست دفتر ساحوی کندز تعهد نمود که در راستای بهبود وضعیت حقوق بشری با این نهاد همکاری نموده و در صورت امکان به خواست‌هایشان رسیدگی و همکاری جدی خواهند نمود.

آقای تلاش همکاری با نهادهای حقوق بشری و اعضای جامعه مدنی را یکی از وظایف و مکلفیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دانسته و وعده نمود که در تدویر جلسات و ورکشاپ‌ها با این نهاد همکاری صادقانه  نموده و در موارد و موضوعات مختلف حقوق بشری با ایشان همکار خوب می‌باشد.


بازنشر این مطلب