گزارش‌های روزانه بازدید:356 تاریخ نشر:2018-04-11

بازدید کارآموزان برنامه توسعه رهبری زنان (پروژه پروموت) از دفتر ساحوی هرات

دفتر ساحوی هرات

کارآموزان رشته رهبری پروژه پروموت (ظرفیت‌سازی زنان) به همراه مربیان و اساتید خود ضمن بازدید از کمیسیون مستقل حقوق بشر از چگونگی فعالیت‌ها و عملکرد کمیسیون از نزدیک آگاهی حاصل نموده و سپس از برخی بخش‌های کمیسیون مانند موزیم عدالت انتقالی و مرکز منابع نیز بازدید کردند.

در جریان این بازدید که برای دو روز و در دو نوبت صبح و بعد از ظهر صورت گرفت جلساتی با حضور رئیس دفتر ساحوی هرات و اعضای بخش تعلیمات برگزار شد. در این جلسات رئیس دفتر ساحوی هرات بطور مفصل، راجع به وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون، مبنای قانونی کمیسیون، طرز فعالیت کمیسیون و بخش‌های مختلف پروگرامی کمیسیون برای این رهبران جوان، توضیحات کامل ارائه نمود.

همچنان دادمحمد واحدی آمر و مریم دانش معاون بخش تعلیمات دفتر ساحوی هرات نیز در جریان جلسات، ضمن بحث و مباحثه پیرامون مفهوم حقوق بشر و چگونگی نهادینه شدن حقوق بشر در جامعه، تأکید کردند که این کارآموزان و رهبران جوان باید احترام به حقوق بشری، رعایت قوانین و حاکمیت قانون را سرلوحه کار خود قرار دهند و از این طریق برای رسیدن به اهداف خود و دست‌یابی به جامعه‌ای عاری از بی‌عدالتی حرکت کنند. آنها همچنان به سوالات مختلف اشتراک کنندگان در مورد چگونگی فعالیت‌ها و دستاوردهای کمیسیون نیز پاسخ‌های قناعت بخش ارائه نمودند.

در پایان این جلسه، کارآموزان از موزیم عدالت انتقالی (راهی در تاریکی) دفترساحوی هرات نیز دیدن نمودند. حین بازدید از موزیم در مورد هدف ایجاد این موزیم توسط کمیسیون، چگونگی جمع‌آوری آثار موزیم و نیز طرز استفاده محققین و پژوهشگران از منابع گردآوری شده در موزیم جهت انجام تحقیقات در طی دوران بحران در افغانستان برای این کارآموزان و رهبران جوان توضیحات داده شد.

سپس کارآموزان از مرکز منابع و مطبوعات دفتر ساحوی هرات دیدن کردند که در این بخش نیز در مورد فراهم‌آوری تسهیلات و امکانات برای محصلین و مراجعین در رابطه به انجام تحقیقات حقوق بشری و استفاده از امکانات مرکز منابع، معلومات لازم ارائه شد این کارآموزان علاقمند ایجاد روابط دوجانبه با کمیسیون و نیز استفاده از منابع کمیسیون گردیدند.

قابل ذکر است که این برنامه در دو روز انجام یافت که در روز اول به تعداد 220 نفر و در روز دوم به تعداد 240 تن از خانم‌ها و رهبران جوان اشتراک داشتند که مجموعآ 460 تن از شش صنف آموزش رهبری، از کمیسیون بازدید نمودند. رهبران جوان شامل این برنامه رهبری که از کمیسیون بازدید نمودند، در مقطع سنی 18 تا 30 سال و حداقل فارغ صنف دوازدهم بودند.

بخش جوانه پروژه پروموت شامل آموزش رهبری سه ماهه برای خانم‌های جوان است که تا حال چهار دوره برگزار شده و این پنجمین دوره برگزاری این برنامه آموزشی است. محتوای مسایل آموزشی این برنامه، مسایل رهبری، حقوقی و جندر می‌باشد و یکی از مباحث مهم آموزش رهبران جوان، بحث حقوق بشر است چون اشتراک کنندگان این برنامه، بعنوان رهبران جوان باید با مسایل حقوق بشری آشنا باشند. این برنامه بازدید کارآموزان، با هدف انگیزه دادن و ایجاد روحیه حقوق بشری بین کارآموزان و رهبران جوان صورت می‌گیرد.


بازنشر این مطلب