گزارش‌های روزانه بازدید:294 تاریخ نشر:2018-04-16

گزارش بازدید دانشجویان دانشگاه خواجه عبدالله انصاری از دفتر ساحوی هرات

دفتر ساحوی هرات

دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری به همراه تعدادی از اساتید شان بمنظور آشنایی با اهداف، فعالیت‌ها و بخش‌های کاری کمیسیون، از دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات دیدار نمودند.

این دانشجویان که تعداد شان به بیست تن می‌رسید و علاقمند دیدن از کمیسیون مستقل حقوق بشر بودند از بخش‌های مختلف دفتر ساحوی هرات بازدید نمودند.

در این بازدید دادمحمد واحدی مسئول بخش تعلیمات دفتر ساحوی هرات، در ابتدا به معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پرداخته و بخش‌های پروگرامی کمیسیون را برای دانشجویان به صورت کلی معرفی نمود. وی افزود: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر اساس قانون اساسی سه وظیفه مهم نظارت، حمایت و بهبود حقوق بشر را بعهده دارد و بخاطر پیشبرد اهداف خود شش بخش‌ مختلف پروگرامی دارد تا از حقوق شهروندان حمایت و دفاع نمایند.

آقای واحدی در ادامه از دستاوردها و خدماتی که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر برای شهروندان ارایه شده برای دانشجویان توضیحات مفصلی ارائه کرد. آقای واحدی اظهار داشت: فعالیت‌هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر انجام می‌دهد محسوس نیست و شهروندان نمی‌توانند آنها را ببینند اما اقدامات مثبت و مفیدی که در سطح جامعه انجام می‌شود نتیجه پیگیری‌های کمیسیون است که ادارات را وادار می‌سازد تا وظایف قانونی شان را به نحو احسن انجام دهند. آقای واحدی با اشاره به نزدیکی رابطه بین کمیسیون و مراکز اکادمیک از جمله پوهنحی‌های حقوق و علوم سیاسی، اظهار امیدواری کرد که این روابط بیشتر گسترش و توسعه یابد. این دانشجویان سپس از شیوه کار کمیسیون مستقل حقوق بشر سوالاتی مطرح نمودند که جواب‌های قناعت بخش برایشان ارائه گردد.

سپس محصلین حقوق و علوم سیاسی  از تمام بخش‌های پروگرامی کمیسیون شامل (بخش حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، امبودزمن یا نظارت از نیروهای امنیتی و دفاعی، نظارت و بررسی از تخطی‌ها، حمایت از حقوق زنان، حمایت از حقوق اطفال و بخش تعلیمات) بازدید نمودند. در ابتدا توضیحات کلی راجع به چگونگی فعالیت‌های هر بخش توسط آمر بخش مربوطه ارائه گردید و سپس دانشجویان سوالات خود را مطرح می‌کردند که از جانب آمر و اعضای بخش توضیحات ارائه شد.

دانشجویان همچنان از کتابخانه و مرکز منابع دفتر ساحوی هرات نیز دیدن نمودند. این دانشجویان علاقمند شدند تا از منابع و کتب موجود در مرکز منابع و مطبوعات در قسمت تهیه تحقیقات حقوق بشری استفاده نمایند.

دانشجویان سپس از موزیم عدالت انتقالی دیدن نمودند که در این قسمت نیز  توضیحات لازم در مورد چگونگی شکل‌گیری این موزیم نیز به بازدیدکنند‌گان ارایه گردید.


بازنشر این مطلب