گزارش‌های روزانه بازدید:425 تاریخ نشر:2018-04-24

تطبیق برنامة ارزیابی در دفتر ولایتی بدخشان

هیأت محترم دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان در یک سفر کاری چند روزه در ولایت بدخشان، بخش‌های برنامه‌ای و بخش مالی و اداری دفتر ولایتی کمیسیون را مورد تفتیش و ارزیابی قرار دادند.

هیأت ارزیابی، به تاریخ ۲۲ حمل سال ۱۳۹۷، به ولایت بدخشان سفر کرده و در این سفر، بخش‌های برنامه‌ای و بخش مالی و اداری دفتر ولایتی کمیسیون را مورد تفتیش و ارزیابی قرار دادند.

 در این سفر، آقای محمد بلال صدیقی، سخنگویی کمیسیون، آقای عبدالهادی بشردوست، آمر منابع بشری کمیسیون، آقای ثناءالله توخی و آقای اسدالله پژمان اعضای بخش نظارت، ارزیابی و گزارشدهی کمیسیون نیز مشمول تیم ارزیابی‌‌کنندگان بودند.

 هیأت ارزیابی، تمام برنامه‌ها، فعالیت‌ها و دستآوردهای مرتبط به سال‌های سیزده نود و چهار، سیزده نود و پنج و سیزده نود و ششِ بخش‌های برنامه‎‌ای دفتر ولایتی بدخشان را مورد ارزیابی قرار داده و بخش مالی و اداری این دفتر را نیز تفتیش نمودند.

ارزیابی‌کنندگان افزون بر بازبینی و ارزیابی اسناد و گزارش‌های بخش‌های برنامه‌ای و مالی/ اداری، نکات پیشنهادی و رهنمودی‌شان را برای مؤثریت هر چه بیش‌تری فعالیت‌ها نیز ابراز داشتند.

اعضای محترم هیأت ارزیابی، در نخستین روزِ آمدنشان به این ولایت در یک جلسه‌ای مقدماتی، اهداف ارزیابی و جزییات سفری کاری‌شان را با کارمندان دفتر ولایتی کمیسیون، در میان گذاشتند.

افزون بر آن، ایشان در اولین روز کاری، بخش آموزش و بخش مالی و اداری این دفتر را مورد ارزیابی و تفتیش قرار دادند. متعاقباً بخش‌های حمایت و انکشاف حقوق‌ زنان، نظارت بر عملکرد نیروهای دفاعی و امنیتی، حمایت و انکشاف حقوق اطفال، نظارت و بررسی و ریاست دفتر ولایتی به‌ترتیب مورد ارزیابی قرار قرار گرفت.

هیأت ارزیابی، با استفاده از یک چک لیست و با در نظرداشت برنامه‌ عمل سال‌های گذشته، فعالیت‌های انجام شده را همراه با دستآوردهای آن ملاحظه کرده و با دقت هر چه بیش‌تر، تمام اسناد و گزارش‌های بخش‌ها را نیز مورد مطالعه و ارزیابی قرار دادند.

سر انجام، ارزیابی و تفتیش تمام بخش‌های برنامه‌ای و بخش مالی و اداری دفتر ولایتی کمیسیون با موفقیت به پایان رسید. هیأت ارزیابی، تمام یافته‌ها و معلومات‌ به‌دست آمده خویش را در یک جلسه جداگانه دیگر با تمام کارمندان دفتر ولایتی کمیسیون در میان گذاشتند. ضمناً به خاطر بر طرف ساختن برخی خلاها وکاستی‌های موجود، سفارش‌ها و نکات رهنمودی و تاکیدی‌شان را نیز مطرح نمودند.


بازنشر این مطلب