گزارش‌های روزانه بازدید:318 تاریخ نشر:2018-04-24

گزارش تدویر برنامۀ آموزش حقوق اطفال برای معلمین مکاتب در دفتر ساحوی بامیان

دفتر ساحوی بامیان

در مطابقت با هدف توسعۀ حقوق بشر، بازده 2.2.2. فعالیت 6  برنامۀ عمل سالانۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بخش حمایت از حقوق اطفال دفتر ساحوی بامیان برنامۀ آموزشی دو روزه «آموزش حقوق طفل توسط معلمین مکاتب» را به تاریخ 30 و 31 حمل در تالار دفتر ساحوی بامیان دایر نمود.

در این برنامۀ آموزشی که با هماهنگی ریاست معارف ولایت بامیان دایر گردیده بود به تعداد 12 نفر معلم اناث و ذکور از 10 لیسه مرکز بامیان اشتراک نمودند. عزیز الله رحمانی آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر ساحوی بامیان، در مورد هدف برگزاری کارگاه، نحوۀ اجرای  برنامه توسط معلمین، تعداد شاگردان و مستفید شونده گان مکاتب، توضیحات ارایه نموده و بر اهمیت دوران کودکی تاکید نمود. وی هم چنین در مورد جایگاه حقوقی اطفال در دین مقدس اسلام، سفارشات و تاکیدات که از طرف اولیای دین از جمله پیامبر اسلام  در مورد اطفال صورت گرفته است، اشاره نموده گفت، جامع ترین سند که در مورد حقوق کودکان تدوین شده کنوانسیون بین المللی حقوق طفل است که در سال 1989 تصویب گردیده و افغانستان در سال 2003 میلادی به آن ملحق شده است.

موضوعات ذیل در این برنامۀ دو روزۀ آموزشی مورد بحث قرار گرفت:

معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مبنا و صلاحیت های قانونی کمیسیون، تعریف حق و حقوق بشری کودکان، حقوق اطفال در کنوانسیون بین المللی حقوق طفل و پروتوکولهای الحاقی آن، خشونت و کودک آزاری، عوامل کودک آزاری، نشانه های کودک آزاری، پیامد های منفی آن از منظر اخلاقی، تربیتی، اجتماعی، فزیکی و روانی و راه های بیرون رفت از آن، کار های شاقه و پیامد های ناگوار آن بالای رشد جسمی و ذهنی کودکان بودند.

این موضوعات با زبان سادۀ تصویر و لکچر تهیه گردیده و پیشکش گردید. در بعد از ظهر روز دوم، معلمین به نوبت روی موضوعات مطرح شده، به گونه عملی تمرین نمودند. مطابق رهنمود تهیه شده در دفتر مرکزی معلمین باید در مکاتب مربوطۀ شان حد اقل برای 30 نفر دانش آموز دورۀ لیسه آموزش دهند.

در پایان تمامی موضوعات آموزشی چاب و در داخل یک چپتر آماده گردیده به معلمین داده شد و برای دانش آموزان که درین برنامه آموزش داده می شود، کتابچه و قلم نیز داده شد. در جریان تطبیق برنامه، کمیسیون از روند تدریس معلمین به دانش آموزان نیز نظارت مینمایند.


بازنشر این مطلب