گزارش‌های روزانه بازدید:529 تاریخ نشر:2018-04-24

محصلین اناث تحصیلات عالی غور سرک دانشگاه و شهر فیروز کوه را به مدت یک ساعت به روی عابرین مسدود ساخت

دفتر ولایتی غور

صبح امروز دو شنبه مورخ 3 ثور 1397 محصلین اناث مؤسسه تحصیلات عالی غور  که حمایت محصلین ذکور را نیز باخود داشتند در یک تظاهرات مسالمت آمیز شاهراه فیروزکوه دولتیار را که در مسیر آن تعمیر دانشگاه غور قرار دارد برای یک ساعت بروی ترافیک مسدود ساخت. 

مشکلات اصلی این محصلین دوری تعمیر دانشگاه غور، از مرکز،  مشکلات ترانسپورتی محصلین مخصوصاً قشر اناث و نگرانی های امنیتی است.  حکیمه ناظری یک تن از محصلین این مؤسسه در مورد مشکلات و مطالبات محصلین چنین گفت: "خواست ما محصلین انتقال دانشگاه از پوزلیج به داخل شهر است. دختران محصل در مسیر راه توسط پسران، مورد آزار و اذیت قرار میگیرند، مشکل ترانسپوتی وجود دارد و مسیر راه هیچ امنیتی ندارد". وی افزود:  در هفته گذشته روز دو شنبه بالای (کاستر)  موتر حامل دختران محصل فیر شد و نیز یکبار  در مسیر راه موسسه تحصیلات عالی غور، ماین کنار جاده توسط نیروهای امنیتی کشف و انفجار داده شد. روز شنبه نماینده های محصلین پیش والی رفتند؛ والی غور با مسؤلین امنیتی تشکیل جلسه اضطراری داد و در این جلسه قوماندان امنیه گفت که فیر اسلحه مشکل خاصی نبوده و صرف یک تعداد کسانی بودند که بالای سک دیوانه فیر کرده بودند.

این محصل تأکید کرد: در حالیکه دخترها دیدند که فیر کننده شیشه موتر خود را پایین کرده و از داخل یک موتر فیر نمود و دیگر اینکه آنجا سگی وجود نداشت ". حکیمه افزود: حتی قوماندان امنیه ولایت غور در بودن دانشگاه در پوزلیج برای سال کنونی نظر مثبت نداشته و گفته که تأمین امنیت در مسیر راه کار دشوار است؛ ماین های کنار جاده و انتحار و انفجار را نمی شود بصورت کامل کنترول کرد. همچنان حکیمه از تظاهرات دوباره محصلین با یک هماهنگی بیشتر  خبرداد.

در یک تماس تلفونی با محترم عطاء الله فاضل رئیس مؤسسه تحصیلا عالی غور در مورد خواست ها و مطالبات محصلین ، وی چنین گفت: خواست محصلین مؤسسه تحصیلات عالی غور  اول تر ازهمه این است که موسسه تحصیلات عالی داخل شهر انتقال داده شود و مؤسسه تحصیلات عالی غور تعمیر خود را با تعمیر کندک نظم عامه تبادله کند؛ کندک نظم عامه در پوزلیج برود و دانشگاه در مقر کندک نظم عامه در داخل شهر بیاید. وی گفت: این کار از صلاحیت ما برون است.

خواست دیگر محصلین هموار سازی، جغل اندازی و پوخته سازی سرک  دانشگاه است که این کار مربوط  فواید عامه و شهرسازی می شود.

موضوع دیگر تأمین امنیت است،  قوماندانی امنیه و  ریاست امنیت ملی در این مورد وعده قاطع داده که امنیت مسیر دانشگاه تأمین میگردد.

موضوع ترانسپورت محصلین:  رئیس مؤسسه تحصیلات عالی گفت: ترانسپورت یک خواست قانونی نیست، دانشجویان در هرجای دنیا از ترانسپورت شخصی استفاده می کنند. ترانسپورت فعلی که یک کاستر برای انتقال دختر خانم های محصل کار می کند مؤقتی است و بزودی قطع می شود. مسؤلین امنیتی نیز تأکید کرده است که بهتر است محصلین از ترانسپورت شخصی استفاده کنند تا ایمین تر بمانند.

قابل ذکر است که دو بلاک لیلیه دخترانه در دو طبقه توسط پروژه وزارت مبارزه با مواد مخدر به هزینه 46 میلیون دالر در فاصله تقریباً بیش از 7 کیلو متری شهر فیروزکوه اعمار گردیده است. در حال حاضر موسسه تحصیلات عالی غور از این بلاک ها به عنوان صنوف درسی و اتاق های اداری استفاده می کند. نظر به گفته های قبلی رئیس موسسه تحصیلات عالی غور  تعداد مجموع محصلین 1300 نفر  بوده که 245 تن آنان از طبقه اناث می باشند.


بازنشر این مطلب