گزارش‌های روزانه بازدید:296 تاریخ نشر:2018-05-07

وظایف دولت و نهادها در قبال مطالبات حقوق بشری رسانه‌ها

دفتر ساحوی کندز

بخش آموزش حقوق بشر دفترساحوی کندز جلسه ربع‌وار خویش را با 29 تن از خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌ها به منظورایجاد هماهنگی و دریافت و رسیدگی به مشکلات و مطالبات حقوق بشری در تالار جلسات دفتر ماهنامه تصویر ولایت تخار به تاریخ 6/2/1397 تدویرنمود.

در این برنامه جهت ارتقای ظرفیت خبرنگاران موضوعات چون معرفی کمیسیون، رسانه‌ها و گزارش‌ها و ساحه اثرگزاری فرد توسط فخریه فروغ آمربخش تعلیمات دفترساحوی کندز توضیح گردیده نهادینه شدن و گسترش حقوق بشر را از طریق رسانه‌ها یکی از وظایف مهم رسانه‌‌ها بیان داشت. موصوف نقش رسانه‌ها را در راستای گسترش حقوق بشر مهم دانسته از مسئولین رسانه‌ها خواست در گسترش حقوق بشری مصدر خدمت به اجتماع خویش گردند.

در این جلسه مسئولین رادیوها و خبرنگاران اشتراک ورزیده از همکاری‌های کمیسیون در راستای نشر موضوعات حقوق بشری اظهار قدردانی بعمل آورده و روی چالش‌ها و مشکلات رسانه بحث صورت گرفت.

سیدمنیر هدف مسئول ماهنامه تصویر و فعال مدنی  گفت: «رسانه‌ها و خبرنگاران با قبول هرگونه خطر برای انعکاس چالش‌های موجوده در محلات آسیب‌پذیر حضور می‌یابند تا اطلاعات و اخبار و واقعیت‌های موجود در این کشور را بازتاب دهند تا مردم آگاه شوند.»

نصیراحمد بهروز خبرنگار ملی افزود در حال حاضر تهدید خبرنگاران از سوی برخی از مقامات دولتی و برخی از افراد مسلح، ناامنی و جنگ دست‌رسی محدود رسانه‌ها به اطلاعات سبب شده تاخبرنگاران نتوانند وقایع رابه شکل حقیقی  برای مردم بازتاب دهند.

اشتراک کننده‌ها کمرنگ بودن همکاری ادارات دولتی و غیردولتی را در راستای نشر برنامه‌های رادیویی و نبود بودیجه کافی یکی از چالش‌های اساسی رسانه بیان داشته از تمام ادارات دولتی و نهادها خواستند که:

  • کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همکاری‌های مالی خویش را بیشتر سازد؛
  • در امنیت و مصونیت رسانه‌ها و خبرنگاران بیشتر توجه صورت گیرد؛
  • از تهدید و هرگونه خشونت در مقابل رسانه‌ها پرهیز شود؛
  • در امور نشرات رسانه‌ها مداخله نشود.

کمیسیون رسانه‌ها را در قسمت آموزش حقوق بشری و گزارش‌های خبرساز همکاری نموده باعث تقویت خبری رسانه و ارتقای ظرفیت اعضای رسانه گردد.

جلسه باامید همکاری‌های بیشترادارات، بهبود وضعیت امنیتی و بهتر نشر شدن برنامه‌های آموزشی از طریق رسانه‌ها به پایان رسید.


بازنشر این مطلب