گزارش‌های روزانه بازدید:801 تاریخ نشر:2018-05-13

کارگاه آموزشی ارتقای ظرفیت مدافعان حقوق بشر در دفتر ولایتی هلمند تدویر گردید

دفتر ولایتی هلمند

کارگاه آموزشی دو روزه برای 17 تن از مدافعان حقوق بشر روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه به تاریخ 12 – 13 ماه ثور سال1397 در دفتر ولایتی هلمند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برگزار شد که روی موضوعات از قبیل؛ معرفی کمیسیون، صلاحیت‌ها و  وظایف آن، مفهوم و اصول حقوق بشر، چگونگی فعالیت‌های فعالان حقوق بشر در گسترش حقوق بشر، انتخابات و اصول آن، ساحه اثرگذاری فرد و فرهنگ و اخلاق حقوق بشر بحث صورت گرفت.               

محترم عفیفه معروف رئیس دفتر ولایتی هلمند در سخنان افتتاحیه خود در مورد نقش مدافعان حقوق بشر در ترویج فرهنگ حقوق بشری صحبت کرد و کسانی که تمام وقت شان را صرف فعالیت در حوزه حقوق بشری می کنند و از حق و حقوق مردم دفاع کرده اند، آنان را مدافعان حقوق بشر خواند و گفت، این افراد باید بیشتر سعی کنند تا فرهنگ حقوق بشر در بین مردم بیشتر از قبل گسترش پیدا کند، به کرامت انسانی احترام گذاشته شود و مردم در آینده جامعه عاری از هرنوع نقص حقوق بشری داشته باشند.

                                                                                          

شیر محمد منیر آمر بخش تعلیمات دفتر ولایتی هلمند با تاکید بر حرف های رئیسه دفتر افزود: مدافعان حقوق بشر بایست در ترویج و گسترش فرهنگ حقوق بشر بین مردم با دفتر ولایتی هلمند و بخصوص با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بیشتر همکاری کنند تا فرهنگ و اخلاق حقوق بشری در جامعه نهادینه شود.                                         

 در این کارگاه علاوه بر اینکه روی موضوعات ذکر شده بحث شد، هر یکی از شرکت کننده نظر خود را ارائه کرد، به ادامه این چنین کارگاه ها و بلند بردن ظرفیت های مدافعان حقوق بشر در رابطه به موضوعات متفاوت مطابق با شرایط و وضعیت کنونی کشور حرف های گفته شد و بر تاثیر این کارگاه ها روی فعالان حقوق بشر و جامعه تاکید کردند.          

حالت صنف بیشتر شکل پرس و جواب را به خود گرفته بود اشتراک کنندگان از فعالیت های دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و برنامه های آن سوال می کردند، همکاران دفتر ولایتی هلمند جواب های قناعت بخش تحویل سوال کنندگان می دادند، نظریه های مفید شرکت کنندگان در مورد چگونگی فعالیت های دفتر ولایتی هلمند نیز شنیده می شد و تا انجا که به نظر می رسید، این کارگاه آموزشی متفاوت تر از سال های قبل بود و با تبادل نظر و بیشتر سهم گرفتن شرکت کنندگان و ارائه نظرهای شان  در موضوعات فوق الذکر کارگاه رنگ جدید به خود گرفته بود. در آخرین روز اشتراک کنندگان چند دقیقه را صرف دیدن کتابخانه حقوق بشر دفتر ولایتی هلمند کردند و از جزوه های چاپی کمیسیون که در این کتابخانه وجود داشت، اخذ نمودند. برنامه با توزیع تصدیق نامه های اشتراک کننده گان به پایان رسید.

 


بازنشر این مطلب