گزارش تدویر جلسه با رسانه‌ها در ولایت هلمند

دفتر ولایتی هلمند

بخش تعلیمات دفتر ولایتی هلمند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، جلسه هماهنگی ربع دوم با رسانه‌ها را بتاریخ ۱۰ ثور با حضور ۱۷ تن از صاحبان رسانه‌ها، مسول اتحادیه ژورنالستان هلمند و خبرنگاران رسانه‌های جمعی و همکاران بخش‌های برنامه‌ای دفتر در تالار جلسات ریاست دفتر هلمند دایر نمود.

در ابتدا جلسه با تلاوت چند آیات متبرکه قرآن مجید آغاز شد، سپس شیرمحمد منیر آمر بخش تعلیمات به اشتراک کنندگان جلسه خوش آمدید گفته و اهداف جلسه را به اشتراک کنندگان بیان نمود.

ثانیا ریس دفتر ولایتی هلمند محترم عفیفه معروف در سخنان افتتاحیه خویش تاکید نموده گفت: که خبرنگاران و ژورنالستان که واقعا بی طرفانه خبر میسازند و مردم ما را از رویدادهای منطقه و جهان آگاه میسازند در عین خبرگزاری شان اخلاق و فرهنگ حقوق بشری و منافع ملی کشور را جدا در نظر گرفته خبرهای شان را آماده کنند، تا از یکسو بی بیطرفی خبرنگاران و از طرف دیگر ارزش های حقوق بشری افراد جامعه ما حفظ گردد.

آقای احمد ضیا بهروز که به نمایندگی از ریاست اطلاعات و فرهنگ سخن میگفت، با تایید حرف های بانو معروف، اصول رعایت اخلاق و فرهنگ حقوق بشری را در خبر نویسی مسولیت خبرنگاران رسانه های جمعی خوانده و از خبرهای که اذهان عامه را مغشوش و بسوی نگرانی سوق میدهد، اجتناب نمایند تا که به یک خبرنگار واقعی فعال برای ژورنالیزم صلح در جامعه باقی بمانند و در هیچ یک از طرف های درگیر منازعه وابسته نشوند.

ذین الله ستانکزی مسول اتحادیه ژورنالستان ولایت هلمند گفت:خوشبختانه خبرنگاران ولایت هلمند اخلاق و فرهنگ حقوق بشری را که خیلی موضوع مهمی است در گزارشات شان رعایت نموده و رعایت مینمایند.

 در واقع مسولین امور به معلومات عاجل، سریع و موثق که یک خبرنگار ضرورت داشته باشد، در عین وقت به دسترس شان نگذاشته اند، همچنان که خوشبختانه بعضی اوقات دفاتر کمیسیون برای گزارشات حقوق بشری با خبرنگاران همکاری دارند،اگر حد اقل این کمیسیون در ماه یکبار کنفرانس مطبوعاتی دایر کند، که در آن راجع به تلفات ملکی، موارد نقض حقوق بشر و تخطی های حقوق بشری و همچو موضوعاتی را با خبرنگاران شریک سازند و خبرنگاران این موارد را از طریق رسانه های خویش انعکاس بدهند بهتر خواهد بود.

به گفته ستانکزی عملیات بهاری الخندق گروه طالبان که چند روز قبل از سوی این گروه اعلان شد،که به هدف قرار دادن خبرنگاران بوده است، چون در جریان این هفته چندین خبرنگار در کابل و قندهار هدف حملات انتحاری و تروریستی قرار گرفته اند، این خود نشان دهنده اینست که دشمنان آزادی بیان و رسانه ها نمی خواهند خبرنگاران حق دسترسی به اطلاعات را داشته باشند.

متاسفانه در مورد امنیت خبرنگاران در کشور هیچ نوع اقدامات و پیشرفت صورت نگرفته است.

صفت الله ذاهدی خبرنگار رادیو تلویزیون ژوندون از دفتر ولایتی هلمند خواست تا در دسترسی اطلاعات با خبرنگاران در ادارات دولتی ملکی و نظامی همکاری بیشتر کنند،به گفته آقای ذاهدی اکثر اوقات ادارات دولتی هستند که با خبرنگاران همکاری ندارند.

عبدالله همیم خبرنگار طلوع نیوز در جنوب افغانستان از عدم همکاری های قوماندان فعلی قول اردو ۲۱۵ میوند و سایر پرسونل قول اردو مذکور شکایت داشته گفت: از ابتدای کار قوماندان قول اردو ۲۱۵ میوند در ولایت هلمند با خبرنگاران همکار نبوده و اطلاعاتی را که بدست می آورند بیشتر اوقات سربازان اردو ملی افغان با آنان شریک میسازند چون نه سخنگوی قول اردو با ما همکار هستند و نه هم قوماندان قول اردو.

جلسه با خواندن دعایه به پایان رسید، اما مسول دفتر ولایتی هلمند تقاضای نشست بعدی در روزهای نزدیک با مسول اتحادیه ژورنالستان را نمودند.


بازنشر این مطلب