گزارش‌های روزانه بازدید:242 تاریخ نشر:2018-05-14

برگزاری کارگاه آموزشی سه روزه برای نیروهای امنیتی و دفاعی در ولایت هرات

دفتر ساحوی هرات

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر اساس برنامه عمل متعهد به راه اندازی برنامه‌های آموزشی و تدویر ورکشاپ‌ها جهت ارتقای ظرفیت منصوبین ارگان‌های امنیتی و دفاعی در مورد حقوق بشر و حاکمیت قانون می‌باشد. در همین راستا یک کارگاه آموزشی سه روزه تحت عنوان (رعایت حقوق بشری و تأمین حاکمیت قانون در پرتو عملکرد نیروهای امنیتی و دفاعی) در دفتر ساحوی هرات تدویر یافت.

در این کار گاه آموزشی تعداد 37 تن از منصوبین نیروهای امنیتی و دفاعی ولایت هرات از بخش‌های مختلف (قومندانی امنیه، لوای امن و نظم عامه، زون 606 انصار، حوزه‌های امنیتی پولیس، ولسوالی انجیل و گذره) اشتراک نمودند.

در آغاز ورکشاپ محترم عبدالقادر رحیمی ضمن سخنان افتتاحیه بیان داشت: «کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بخاطر حمایت و ارتقای ظرفیت منصوبین نیروهای امنیتی و دفاعی مطابق به برنامه عمل پروگرام‌های آموزشی مشخصی را دایر می‌نماید.» آقای رحیمی افزود که نقش زنان در ارگان‌های دفاعی و امنیتی بخاطر  تأمین عدالت و حاکمیت قانون حتمی بوده و باید حضور زنان در این نهادها گسترش یابد، وی بیان داشت که کمیسیون در تلاش است تا مشکلات را که نیروهای امنیتی و دفاعی مخصوصا زنان در این نهادها با آن مواجه هستند، شناسائی نموده و بخاطر کاهش آن بامقامات ذیصلاح آنها را درمیان  بگذارد.

در این ورکشاپ موضوعاتی مانند: (بررسی مفهوم و جایگاه ارزش‌های حقوق بشری، معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر و بخش‌های مربوطه به آن و چگونگی رسیدگی به شکایات مردم توسط بخش آمبودزمن، نقش پولیس در تأمین حقوق بشر، ممنوعیت شکنجه در اسناد ملی و بین‌المللی، حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، اخلاق پولیس، ممنوعیت قاچاق انسان، حقوق اطفال از منظر دین، قوانین ملی و بین‌المللی و حق سیاسی زنان) از طرف اعضای بخش آمبودزمن و به همکاری بخش تعلیمات کمیسیون برای اشتراک کنندگان توضیح داده شد. این ورکشاپ با توزیع تصدیق نامه‌ها برای اشتراک کنندگان به پایان رسیدند.


بازنشر این مطلب