گزارش‌های روزانه بازدید:265 تاریخ نشر:2018-05-14

گزارش خبری کارگاه سه روزه آموزش حقوق بشر برای منسوبین ارگان‌های امنیتی و دفاعی

دفتر ولایتی دایکندی

بخش آمبودزمن دفتر ولایتی دایکندی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در تاریخ (15-17) ثور سال 1397، کارگاه آموزشی سه روزه خویش را تحت عنوان «آموزش حقوق بشر برای منسوبین ارگان‌های امنیتی و دفاعی» تدویر نمود. در این برنامه به تعداد 30 نفر (20 مرد و 10 زن) از منسوبین ارگان‌های امنیتی و دفاعی شامل افسران، سربازان و مدیران قوماندانی امنیه ولایت دایکندی، محبس دایکندی، ریاست امنیت ملی و اردوی ملی اشتراک نموده و با موضوعات مهم حقوق بشر و حقوق بین‌المللی بشردوستانه آشنا شدند.

 این کارگاه آموزشی در مطابقت با برنامه عمل سال 1397 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  بمنظور ارتقا ظرفیت منسوبین ارگان‌های امنیتی و دفاعی و بهبود عملکرد این نیروها و تطبیق حاکمیت قانون در ولایت دایکندی تدویر یافت.

رئیس دفتر ولایتی دایکندی  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آقای محمدجواد دادگر کارگاه را افتتاح نموده و هدف از تدویر این کارگاه آموزشی را ترویج و گسترش ارزش‌های حقوق بشر از طریق دریافت آگاهی و معلومات از مفاهیم و موازین حقوق بشری دانست. آقای دادگر هم چنین بر نهادینه ساختن فرهنگ احترام و رعایت ارزش‌های حقوق بشری تأکید نموده و بیان داشت تا زمانیکه ما به ارزش‌ها و اصول حقوق بشری باور نداشته و رفتار ما متناسب با آن نباشد هرگز به یک جامعه مرفه،  مترقی و عادلانه دست نخواهیم یافت.

اشتراک کنندگان در جریان این سه روز با موضوعات مهم حقوق بشری آشنا شدند. این موضوعات شامل (معرفی وظایف، صلاحیت‌ها و ساختار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، معرفی بخش آمبودزمن، وظایف و صلاحیت‌های آن، مفهوم و مصادیق حقوق بشر، حقوق اساسی مظنون و متهم در مراحل تعقیب عدلی، حقوق بین‌المللی بشردوستانه، امنیت انسانی و توسعه حقوق بشر، معرفی محکمه جزایی بین‌المللی وظایف و صلاحیت‌های آن، ممنوعیت بازداشت‌های خودسرانه و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، ممنوعیت قانونی شکنجه و بدرفتاری با مظنونین و متهمین، ممنوعیت قاچاق و اختطاف انسان با تأکید بر قوانین نافذه افغانستان) بودند که اشتراک کنندگان نیز بصورت فعال در پیشبرد این موضوعات سهیم بودند.

اشتراک کنندگان برگزاری اینگونه کارگاه‌های آموزشی را برای منسوبین ارگان‌های دفاعی و امنیتی نهایت مفید و مؤثر دانسته و بیان داشتند که با اشتراک در چنین کارگاه های آموزشی با آگاهی از قوانین ملی و بین‌المللی چون قانون بشردوستانه بین‌المللی با در نظر داشت اصل تفکیک، تناسب و اقدامات پیشگیرانه فعالیت‌های محاربوی خویش را طوری طرح‌ریزی و سازماندهی خواهند نمود تا مصئونیت افراد ملکی و مخصوصا زنان و اطفال (آسیب پذیرترین گروه‌های اجتماعی در وقت جنگ) تأمین گردیده و در سایر فعالیت‌ها و اقدامات خویش نیز بر تطبیق حاکمیت قانون و رعایت معیارهای حقوق بشر تلاش خواهند نمود. لذا خواستار تداوم اینگونه کارگاه‌های آموزشی نه تنها در سطح مرکز ولایت بلکه در سطح ولسوالی‌ها نیز شدند.


بازنشر این مطلب