گزارش‌های روزانه بازدید:262 تاریخ نشر:2018-05-14

امضاء تفاهم‌نامۀ همکاری با مؤسسه تحصیلات عالی برنا و مؤسسه عالی تربیت معلم فیض‌آباد

دفتر ولایتی بدخشان

تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای همکاری میان دفتر ولایتی بدخشان با مؤسسه عالی تربیت معلم فیض‌آّباد و مؤسسه تحصیلات عالی برنا به امضاء رسید. هدف از امضای این تفاهم‌نامه‌ها با نهادهاي تحصيلي و آموزشی این ولایت، تدریس مضمون حقوق‌بشر براي دانشجويان می‌باشد. بر بنیاد مفاد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها، جزوۀ آموزشی حقوق‌بشر برای مدت یکسال در دو سمستر تدریس خواهد شد.

از همین‌رو، بخش آموزش حقوق‌بشر به روز چهارشنبه، ۱۹ برج ثور سال ۱۳۹۷. در کنار امضای تفاهم نامه‌های همکاری، با دو تن از اساتید نهادهای مزبور، قراردادهای جداگانه را به منظور تدریس مضمون حقوق‌بشر منعقد کرد.

عارفه نويد، رئیس دفتر ولايتي كميسيون مستقل حقوق‌بشر بدخشان گفت كه هدف از امضای این تفاهم‌نامه‌ها، آموزش، توسعه و تعمیم حقوق‌بشر به صورت علمی و اکادمیک از طریق همکاری با مؤسسه عالی تربیت معلم فیض‌آباد و مؤسسه تحصیلات عالی برنا مي‌باشد.

خانم نويد مي‌گويد، يكي از اهداف ديگري اين تفاهم نامه‌ها، گسترش همکاری بین دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق‌بشر بدخشان، مؤسسه تحصیلات عالی برنا و مؤسسه عالی تربیت معلم فیض‌آباد مي‌باشد.

بر اساس تفاهم نامه‌هاي امضا شده، دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق‌بشر بدخشان، مواد و منابع لازم آموزشی و پژوهشی را در موضوعات مربوط به حقوق‌بشر تهیه و منحیث منبع در اختیار مؤسسه تحصیلات عالی برنا و مؤسسه عالی تربیت معلم فیض‌آباد قرار مي‌دهد تا در برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی اساتید و دانشجويان از آن استفاده صورت گيرد.

علاوه بر آن، دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق‌بشر بدخشان، نشرات کمیسیون(ماهنامه، کتاب‌های حقوق‌بشری و اسناد بین‌المللی حقوق‌بشر) را به صورت منظم جهت استفاده اساتید و دانشجويان در اختیار کتابخانه‌هاي مؤسسه عالی تربیت معلم فیض‌آباد و مؤسسه تحصیلات عالی برنا قرار می‌‌دهد.

متعاقباً، به منظور تدريس مضمون حقوق‌بشر، با دو تن از آموزگاران واجد شرایط در مؤسسه عالي تربیت معلم فیض‌آباد  و مؤسسه تحصیلات عالی برنا، به‌صورت جدا گانه قرار داد كوتاه مدت منعقد گردید.

هم‌چنان براساس محتوای این تفاهم نامه‌ها، مؤسسه عالی تربیت معلم فیض‌آباد و مؤسسه تحصیلات عالی برنا به عنوان همکاران کمیسیون در راستای ترویج، توسعه و نهادینه‌سازی ارزش‌های حقوق‌بشري تلاش می‌نماید.

دکتر آدینه محمد امینی، رئيس مؤسسه تحصیلات عالی برنا ضمن استقبال از اين برنامه مي‌گويد، در برنامه‌های آموزشی  و تحقیقاتی؛ از جمله در برنامه‌های پایان‌نامه‌نویسی دانشجويان، موضوعات حقوق‌بشری را شامل ساخته  و دانشجويان را تشويق مي‌نماید تا در زمینۀ حقوق‌بشر بیش‌تر تحقيق و مطالعه نمايند.

دیده شکیب اعظمی، در کنار استقبال از این برنامه، همكاري‌اش را با دفتر ولايتي كميسيون مستقل حقوق‌بشر اعلام داشته گفت كه از طریق این نهاد در قسمت نهادينه‌سازی ارزش‌ها و مفاهيم حقوق‌بشري با دفتر ولایتی کمیسیون همكاري جدي خواهند کرد.


بازنشر این مطلب