گزارش‌های روزانه بازدید:250 تاریخ نشر:2018-05-17

برنامه استراتیژیک و اکشن پلان کمیته دادخواهی اشخاص دارای معلولیت تصویب شد

محمدعلی محبتی

جلسه کمیته دادخواهی از حقوق اشخاص دارای معلولیت، با اشتراک اعضای کمیته در دفتر افغانهای متأثر از ماین برگزار گردید. در این جلسه روی موضوعات مختلف اجندا بحث صورت گرفته و تصامیم مقتضی اتخاذ گردید. کمیته دادخواهی حقوق اشخاص دارای معلولیت تحت نظر هماهنگ کننده بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وظایف خود را به صورت داوطلبانه برای برابری فرصت‌ها و جلوگیری از تبعیض و تأثیرگزاری در  سیاست گزاری‌ها، پالیسی‌ها و قوانین مرتبط با بخش معلولیت از سال 1384 تا اکنون فعالیت می‌نماید.

این کمیته جلسات منظم داشته و بیشتر از پانزده نهاد ملی و بین‌المللی در آن عضویت دارند. نقش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به حیث سکرتریت این کمیته نیز برجسته بوده و این کمیته دارای دست آوردهای کاری خوبی می‌باشد از جمله تصویب کنوانسیون مراکش که زمینه‌ساز دسترسی نابینایان و ناشنوایان به مواد چاپی و غیره می‌باشد را می‌توان نام برد.

این جلسه 14 می 2018 تحت مدیریت آقای محبتی و اشتراک اعضای کمیته دادخواهی حقوق اشخاص دارای معلولیت با ذکر مقدمه‌ای از پیشرفت کارهای مشترک کمیته آغاز شد و سپس روی موضوعات مختلف از جمله مشکلات در امضای تفاهم‌نامه معینت شهدا و معلولین که فعلا قرار است به حیث یک اداره مستقل آغاز به فعالیت نماید پرداخته شده و با جمع‌آوری معلومات و نکات نظر اشتراک کنندگان فیصله شد که ابتدا موضوع  مشکل پیش آمده به سرپرست آن اداره مطرح گردد و بعدا در صورت عدم حل آن با سایر مراجع مطرح شود.

موضوع دیگر جلسه تشکیل یک  کنفرانس تحت عنوان «کنفرانس هماهنگی و انسجام امور تعلیمی و تربیتی اشخاص دارای معلولیت» برای تهیه و ثبت آمار متعلمین دارای معلولیت در مکا تب  دولتی و غیردولتی و تهیه یک دیتا بیس برای وزارت معارف کشور از طرف موسسه آلسو و اداره ماین پاکی ملل متحد که اعضای این کمیته اند بحث گردید و قرار شد که مسولین دفتر افغان‌های متأثر از ماین این موضوع را با  مسئولین وزارت معارف کشور نهایی سازند و اعضای کمیته در مورد تدویر آن همکاری‌های تخنیکی را فراهم نمایند.

سپس اعضای کمیته در مورد تهیه فهرست اولویت‌های کمیته برای دادخواهی‌های موثر بحث نموده و در نتیجه روی چند موضوع عمده تصمیم اتخاذ گردید: بررسی چالش‌ها و مشکلات تحصیلی اشخاص دارای معلولیت بینایی و شنوایی، راه حل‌های آن و تشکیل یک کمیته برای امتحان کانکور برای اشخاص دارای معلولیت حسی (نابینا و ناشنوا) فیصله شد که از لیسه مسلکی نابینایان و لیسه مسلکی ناشنوایان با انجمن ملی نابینایان و انجمن ملی ناشنوایان مشکلات وطرح‌های شان را تهیه نمایند و سپس این طرح به مقامات ذیصلاح در وزارت تحصیلات عالی پیشکش شود.

در قسمت انتخابات، موسسه محترم سی سی دی یک طرح جامعه را تهیه خواهد کرد و برای اجرایی شدن و تشویق اشخاص دارای معلولیت و تشویق نهادهای ذیربط در زمینه و سپس برای ارایه آن به کمیسیون‌های انتخاباتی و سایر مراجع از جمله نهادهای نظارت کننده انتخابات پیش‌کش خواهد شد.

در اخیر هم برنامه استراتیژیک پلان پنج ساله کمیته که بیانگر دورنما، مأموریت و فعالیت‌های کمیته است از طرف اعضای مورد تصویب قرار گرفته و قرار شد که تصامیم امروز نیز درج فعالیت‌های اکشن پلان سالانه کمیته دادخواهی شود.


بازنشر این مطلب