گزارش‌های روزانه بازدید:364 تاریخ نشر:2018-05-19

ملاقات حلیمه هولاند، سکرتر دوم سیاسی بریتانیا، با زهرا معتمدی، رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بامیان

دفتر ساحوی بامیان

به روز دوشنبه مورخ 24 ثور 1397 خانم حلیمه هولاند سکرتر دوم سیاسی سفارت بریتانیا و نتالیا لی مشاور در امور حکومتداری دفتر انکشاف بین‌المللی حکومت بریتانیا در کابل، با خانم زهرا معتمدی رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در زون مرکزی ملاقات کرد.

در آغاز این ملاقات، خانم حلیمه هولاند سکرتر دوم سیاسی سفارت بریتانیا هدف سفرش به بامیان را ارزیابی وضعیت حقوق بشری در ساحات بامیان عنوان نموده گفت: «دولت بریتانیا همکار خوب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بوده و همواره  کشورهای کمک دهنده همانند دانمارک را در حمایت از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تشویق نموده و در راستای تساوی جندر با خانم اول برنامه‌های موثر داشته است.»

خانم زهرا معتمدی رئیس دفتر ساحوی بامیان ضمن عرض خوش آمدید، دستاوردهای دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  در بامیان در 15 سال را مطابق اهداف چهارگانه کمیسیون (رهبری، آموزش، توانمندسازی و نظارت از حقوق بشر) و همچنان چالش‌های فرا روی فعالیت‌های حقوق بشری را با شاخص‌های مستند تشریح نمود.

خانم معتمدی از چالش‌های عمده فرا روی تطبیق حقوق بشر در ساحات تحت پوشش دفتر ساحوی بامیان، فرهنگ معافیت از مجازات، عدم حاکمیت قانون، عدم آگاهی مردم از حقوق شان و نهادهای مجری قانون، فرهنگ خشونت (بصورت کلان میان گروهی و بصورت جزئی میان افراد) و مرد سالاری (تفسیر مردانه از دین، قانون، حقوق بشر و ...) را عنوان نموده افزود: «از آنجائی که نهادهای ملی حقوق بشر در کشورها یک نهاد اجرایی نه بلکه یک نهاد نظارتی و حمایتی هستند، بناءً قدرت، اقتدار و موثریت کار این نوع نهادها مرتبط با حمایت فعالین مدنی، مدافعان حقوق بشر، سازمان‌های مدافع حقوق بشر در سطح ملی و بین‌المللی است که سفارت بریتانیا نیز بعنوان یک نهاد مقتدر در راستای حمایت از حقوق بشر می‌توانند نقش موثر داشته و کمیسیون را در راستای تحقق اهداف اش حمایت و همکاری نمایند. در نهایت آنان خواهان ادامه ارتباطات با دفتر ساحوی بامیان شدند.


بازنشر این مطلب