گزارش‌های روزانه بازدید:235 تاریخ نشر:2018-05-20

محفل فراغت سواد آموزان پولیس ملی در قومندانی امنیه ولایت بامیان

 

دفتر ساحوی بامیان

محفلی که به مناسبت فراغت 40 تن از سربازان پولیس قومندانی امنیه ولایت بامیان از کورس سوادآموزی پولیس ملی توسط قومندانی امنیه ولایت بامیان و همکاری بین‌المللی جرمنی(GIZ) در سالون عمومی قومندانی امنیه به تاریخ 18/02/1397 تدویریافته بود، از نهادها و ارگان‌های مختلف ملکی و امنیتی به شمول مقام ولایت بامیان، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر ساحوی بامیان، آمر امنیت قومندانی امنیه، مسئول عمومیGIZ  در افغانستان، معاون ماموریت پولیس آلمان در افغانستان، رئیس برنامه سوادآموزیGIZ  و سایر نهادهای همکار بین‌المللی حامی این برنامه اشتراک داشتند.

مقام ولایت بامیان ضمن ابراز خوش آمد گویی مسئولینGIZ  در ولایت بامیان و سایر نهادهای همکار بین‌المللی حامی این برنامه، از همکاری‌های این نهادها در قسمت ظرفیت‌سازی پولیس ملی ولایت بامیان سپاس‌گزاری کرد و از برنامه‌های آینده این نهادها در قسمت ظرفیت‌سازی پولیس ملی به گرمی استقبال نمود. وی در ادامه اظهار داشت؛ از آنجاکه فرصت‌های کافی برای ظرفیت‌سازی پولیس در ولایت بامیان، به دلیل امنیت نسبی این ولایت وجود دارد و همچنان وقت کافی که پولیس بامیان برای اشتراک در برنامه‌های ارتقأ ظرفیت دارند، توقع داریم تا نهادهای همکار در قسمت ظرفیت‌سازی پولیس بامیان توجه جدی‌تر داشته باشند.

پس از آن رئیس عمومیGIZ  در افغانستان، سواد را پیش نیاز اساسی برای اجرای وظایف محوله پولیس دانست و یادآور شد که سواد را خلاصه کردن به خواندن و نوشتن یک تعریف ناقص از سواد است. وی به نقل قول از دبیر کل اسبق سازمان ملل متحد (کوفی عنان) اظهار داشت که  سواد یعنی وسیله برای مردم سالاری، سنگ بنای پیشرفت و وسیلۀ بهبود شرایط فرهنگی و اقتصادی جامعه. وی خاطر نشان ساخت که باسواد شدن پولیس علاوه بر اینکه منفعت شخصی دارد، تمام جامعه از منفعتش از طریق اجرا سازی هرچه بهتر قانون توسط پولیس بهره مند می شوند. در اخیراز تمام نهاد های همکار که در موفقیت برنامه سواد آموزی پولیس تلاش نمودند، ابراز امتنان و سپاس گزاری نمود وهمچنان از ادامه همکاری های این نهاد در قسمت حمایت از پولیس ملی افغان وعده سپرد.     

زهرا معتمدی رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر ساحوی بامیان، ضمن تقدیر ازعزم قاطع نیروهای امنیتی مخصوصا پولیس، خواهان حضور بیشتر خانمها در چوکات نیروهای امنیتی گردید و حضور آنها رادر چوکات نیروهای امنیتی یک نیاز استراتیژیک دانسته وتأکید نمود که سهم گیری هرچه بیشتر پولیس اناث درچوکات نیروهای امنیتی باعث بهبود ارائه خدمات امنیتی برای زنان می شود و درنهایت باعث کاهش خشونت علیه زنان ونقض حقوق بشری آنها در جامعه می‌گردد. ایشان علاوه بر اینکه خواهان سهمگیری بیشتر منسوبین اناث در نیروهای امنیی شدند روی حمایت وارتقأ ظرفیت منسوبین اناث در ارگان های مربوطه تاکید نمودند. در اخیر وی علاوه نمود که؛ دفتر ساحوی بامیان با نظارت های موثر خویش وضعیت و مشکلات زنان در نیروهای امنیتی را بررسی نموده، جهت رفع مشکلات و چالشهای موجود فراروی منسوبین اناث شامل در نیروهای امنیتی،  درارگان های مربوطه داد خواهی می نماید.

همچنان در این محفل آمر امنیت قومندانی امنیه، معاون ماموریت پولیس آلمان در افغانستان و یک تن از فارغین کورس سواد آموزی ایراد سخن نمودند.

در اخیر محفل باتوزیع تصدیق نامه برای چند تن از فارغین کورس سواد آموزی پولیس ملی افغان خاتمه یافت.


بازنشر این مطلب