گزارش‌های روزانه بازدید:266 تاریخ نشر:2018-05-22

نقش اتحادیه‌ها و ادارات در تطبیق قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت

دفتر ساحوی کندز

آگاهی‌دهی، ظرفیت‌سازی و بلند بردن سطح آگاهی کارمندان ادارات دولتی و غیردولتی و اقشار و اصناف مختلف جامعه در مورد قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت، وظایف ادارات در قبال تطبیق این قانون، نقش شهروندان در همکاری با اشخاص دارای معلولیت، اهمیت آب و اضرار خریطه پلاستیکی، یکی از وظایف و مکلفیت‌های دولت و نهادهای همکار بوده و بر مبنای همین هدف و وظایف طی دو جلسه‌ای آموزشی 50 تن از اقشار مختلف جامعه در موارد یاد شده  در مرکز شهر پلخمری و ولسوالی خنجان ولایت بغلان  آگاهی یافتند.

در این جلسات که با شرکت 50 تن از اقشار مختلف جامعه اعم از معلولین و ورثه شهدا، اهل کسبه و اهل معارف از طرف بخش افراد دارای معلولیت دفتر ساحوی کندز، در سالون موسسه فرهنگی و انکشافی قهرمانان معلولین و بازماندگان ورثه شهدای بغلان و در ولسوالی خنجان، دایر گردیده بود روی موضوعات و مسایل حقوق بشری از قبیل مواد قانون اشخاص دارای معلولیت، نقش ادارت در تطبیق قوانین و مقررات در راستای بهبود وضعیت حقوق بشری معلولین، وظایف بانک‌ها، نقش اتحادیه‌ها در منسجم نمودن معلولین، ارائه خدمات معاشات معلولین و نقش شهروندان در همکاری معلولین بحث‌های صورت گرفت و هر یک از موضوعات و مسایل حقوق بشری توضیح و تشریح گردید.

مسئول بخش افراد دارای معلولیت حق حیات، حق کرامت انسانی، حق کار، حق مالکیت، ازدواج، حق تعلیم وتربیت را از حقوق اساسی معلولین و ورثه شهدا دانست و ایجاد محیط کاری سالم، توانمندسازی و دسترسی معلولین را به خدمات صحی و دیگر حقوق اساسی مطابق به قانون اشخاص دارای معلولیت و دیگر اسناد بین‌المللی، یکی از وظایف دولت در قبال اشخاص دارای معلولیت دانسته و از ادارات خواست که در تطبیق این قانون با اشخاص دارای معلولیت سعی و تلاش و همکاری صادقانه نمایند و در استخدام واجدین شرایط و مستعد به کار معلولین از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نورزند و زمینه کار را برای‌شان مهیا نماید.

اشتراک کننده‌ها از تطبیق بعضی مواد قوانین و مقررات در راستای بهبود وضعیت حقوق بشری و از اجرای معاشات‌شان توسط بانک‌ها و به وقت زمان اظهار خوشی نموده و از ادارات خواستند که در راستای ایجاد و ساخت‌وساز راه‌ های تسهیلاتی، ایجاد کمیته‌های بازتوانی و ایجاد نگرش مثبت در مورد اشخاص دارای معلولیت همکاری صادقانه نمایند و زمینه کار را که یکی از مشکلات و چالش‌های فرا راه معلولین است، مطابق به این قانون فراهم کنند. آنها رسیدن به حق کار و دیگر حقوق اساسی مندرج در قوانین را، یکی از حقوق اساسی‌شان بیان نموده و ضمنا پیشنهادات خویش را مبنی بر تطبیق قوانین و اسناد بین‌المللی ارائه داشته که عبارت اند از:

·       ارائه خدمات بهتر و بیشتر در تمام عرصه‌ها به افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا

·       ساخت‌وساز راه‌های آسان جهت رفت و برگشت معلولین به ادارات

·       استخدام واجدین شرایط و مستعد به کار معلولین مطابق به قوانین در ادارات

·       اعزام معلولین به بیت‌الله شریف با امکانات بیشتر دولتی

·       شامل ساختن معلولین طبیعی به حقوق و امتیازات که برای معلولین جنگی در نظر گرفته شده است

·       پاسخگویی به خواست‌ها و نیازمندی‌های اشخاص دارای معلولیت

·       توزیع وسایل و اندام‌های مصنوعی و به خصوص ویلچر از طریق کمیته سویدن و دیکر کمیته‌های بازتوانی

در اخیر جلسه مسئول بخش افراد دارای معلولیت وعده سپرد که خواست‌ها و نیازمندی‌های اشخاص دارای معلولیت را با ادارات ذیربط در جریان قرار داده و با تفاهم ادارات در حل مشکل آنها اقدام مقتضی به عمل خواهد آورد.

مسئول بخش بعداز استماع شکایات و پیشنهادات ارائه شده و یافته‌هایش از جریان جلسات و نشست‌ها با مسئولین کمیته سویدن، ریاست کار و امور اجتماعی، حج و اوقاف و دیگر ادارات و ریاست‌ها در تماس شده و مشکلات و چالش‌های فرا راه اشخاص دارای معلولیت را در جریان قرار داده و خواستار حل مشکلات و چالش‌ها شده که ادارت مربوطه به نوبه خویش همکاری‌هایشان در راستای بهبود وضعیت حقوق بشری معلولین ابراز داشته و تعهد نمودند که با در نظرداشت امکانات و تشکیلات خویش در استخدام معلولین دین خویش را ادا نموده و با ارائه خدمات شان مصدر خدمت به این قشر آسیب‌پذیر جامعه می‌شوند.

رئیس کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین ولایت بغلان از شریک‌سازی مشکلات معلولین با این ریاست قدردانی به عمل آورده و کمیسیون را همکار خوب در راستای بهبود وضعیت حقوق بشری معلولین دانست. ضمنا معاش تقاعدی 12 تن از معلولین ولسوالی دوشی را با در نظرداشت مشکلات اقتصادی و مریضی شان بدون در نظر داشت نوبت از طریق بانک اجرا نمودند که این اقدام رئیس کار و امور اجتماعی مورد تقدیر معلولین ولسوالی دوشی قرار گرفت.


بازنشر این مطلب