گزارش‌های روزانه بازدید:286 تاریخ نشر:2018-05-27

حل یکمورد قضیه خشونت خانوادگی از طریق وساطت و میانجیگری توسط بخش نظارت و بررسی

دفتر ساحوی کندز

نورصبا بنت احمد دل طی عریضۀ به تاریخ 24 ثور 1397 به کمیسیون حقوق بشر دفترساحوی کندز مراجعه و مدعی شده اینکه: «9 ماه قبل با نظیف‌الله به رضایت طرفین ازدواج نمودیم و یک خواهر دیگرم نیز 4 سال قبل با  برادر نظیف‌الله ازدواج نموده بود که هر دو خواهر زن ایور نیز هستیم. مدت دوماه می‌‌شود که شوهرم با من خشونت و بد رفتاری می‌کند و با مداخلۀ بی‌مورد مادر و خواهرش مرا نمی‌گذارد از مبایل استفاده کنم. از اثر خشونت شوهرم مدت 20 روز می‌شود که در خانه پدرم زندگی می‌کنم. از کمیسیون حقوق بشر تقاضا می‌نمایم قضیه را رسمی نموده و در جهت رفع مشکل موجوده مرا همکاری نمائید».

در وحله نخست برای شاکی در مورد طرز العمل‌های رسیدگی قانونی قضیه از طرف کمیسیون معلومات ورهنمایی‌های لازم ارایه گردیده که مورد قناعت اش قرار گرفت.

فردای آن روز خانم مذکور با شوهر و مامای خود مجددا مراجعه و خواستار حل مشکل‌شان از طریق وساطت کمیسیون شده بودند که به ارتباط موضوع طی نشستی در رابطه به چگونگی نظام خانواده، مسوولیت‌ها و مکلفیت‌های شرعی و قانونی زن و شوهر در قبال یکدیگر به صورت همه جانبه برای شان توضیحات داده و برای شان تفهیم گردید اینکه: ازدواج اساس تشکیل خانواده بوده و زوجین باید زندگی خویش را در فضای مملو از صمیمت و محبت عاری از همه دغدغه‌ها، خشونت‌ها و نا هنجاری‌ها سپری نمایند که در آیۀ و لقد کرمنا بنی آدم... از دیگاه شرعی به آن اشاره شده است. بعدا نور صبا، نظیف‌الله شوهرش و مامایش اظهار نموده گفتند: «ما صحبت‌های شما را شنیدیم و حیران شدیم که ما در بیرون در مورد کمیسیون حقوق بشر چیزهای دیگر شنیده بودیم فکر می‌کردیم که در این دفتر مثل ادارات دولتی ما را سرگردان می‌سازد و رشوت می‌گیرد. حالا نمی‌خواهیم که دیگر زندگی خویش را خراب نماییم هر تصمیم که شما می‌گیرید ما هم تصمیم شما را قبول می‌کنیم. درنتیجه گفتگو و بحث‌های قانونی قضیه  از طریق  میانجیگری با گرفتن تعهد از طرفین حل گردید و طرفین از اجراأت کمیسیون حقوق بشر ابراز قدردانی و تشکری نمودند.


بازنشر این مطلب