گزارش‌های روزانه بازدید:329 تاریخ نشر:2018-05-27

رهایی یکتن از توقیف شدگان غیرقانونی در اثر مداخله هیأت نظارتی کمیسیون از محبس کندز

دفتر ساحوی کندز

قیس ولد نظرمحمد طی عریضۀ به دفتر ساحوی کندز مراجعه و شکایت نموده مبنی براینکه: «برادرم بنام غلام مصطفی یک ماه قبل با چند تن دیگر از دوستانش از ولایت کندز به طرف کشور ترکیه به خاطر کار و غریبی حرکت کردند. برادرم از مرز ترکیه رد مرز شد و به ولایت کندز برگشت و یکتعداد شان از جمله اسامی عزیزالله ولد فیض‌محمد نیز شامل بود که به کشور ترکیه رفتند. مادر عزیزالله علیه برادرم غلام مصطفی عارض شد. برادرم را مدیریت جنایی ولایت کندز به جرم قاچاق انسان بازداشت کرده و اوراق را به سارنوالی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ارسال نمود، اسامی عزیزالله بعداً از کشور ترکیه رد مرز شد و دوباره به ولایت کندز برگشت.

اسامی عزیزالله و مادرش به سارنوالی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مراجعه و رسماً از دعوی خود علیه برادرم انصراف نمودند ولی سارنوالی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی برادرم را رها نمی‌کنند و از تاریخ 12 /2/1397 الی اکنون  که تاریخ 26/2/97 می‌باشد و 15 روز سپری شده است در توقیف غیرقانونی در محبس ولایت کندز  بهسر می‌برد. من هر روز در این اداره  سرگردان و پریشان دنبال رهایی برادرم می‌گردم سارنوال امروز و فردا می‌کند و بهخاطر هر مطلبی که دارند مرا  فریب می‌دهند. خواهشمندم در رابطه به رهایی برادرم ما را یاری رسانید».

شکایت عارض ثبت و در سارنوالی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی بررسی گردید و با استناد فقره 1 ماده 88 قانون اجراأت جزایی کشور و ماده 24 قانون اساسی و ماده 27 قانون اساسی کشور استدلال صورت گرفت که در نتیجه سارنوال مذکور به نسبت عدم دلایل الزام قانونی قرار لغو توقیفی و رهایی اسامی غلام مصطفی را مطابق هدایت فقره 1 ماده 88 قانون اجراأت جزایی صادر و به محبس مکتوب صادرنمود. اسامی غلام مصطفی که قبلآ در صفوف اردوی ملی بوده و از ناحیه دست چپ نیز معلول است از اجراأت کمیسیون حقوق بشر در جهت رهایی اش  ابراز قدردانی و تشکر کرد.

تصویر غلام مصطفی که بعد از 15 روز از توقیف غیرقانونی به اثر مداخله بخش نظارت و بررسی عملآ رها گردید.


بازنشر این مطلب