گزارش‌های روزانه بازدید:414 تاریخ نشر:2018-06-03

آشنایی 30 تن از اهالی قریه پوزه لیج مرکز ولایت غوربا حقوق اطفال

دفتر ولایتی غور

به تاریخ 7/3/1397 برای 30 تن از اهالی قریه پوز­ه­ لیج شهر فیروزکوه جهت ارتقای سطح آگاهی آنها نسبت به حقوق اطفال جلسه آگاهی  تدویر گردید.

در آغاز این جلسه، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با دور نما، وظایف و صلاحیت‌ها، اهداف، مشروعیت و مبانی قانونی، بخش­های برنامه­ای، حوزه­های تحت پوشش دفاتر ساحوی و ولایتی آن به معرفی گرفته شد.

قبل از جلسه، اشتراک کنندگان، نسبت به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آشنایی نداشتند. سوالات متعدد را نسبت به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مطرح نمودند. مخصوصاً، آنها قبل از این باور داشته اند که کمیسیون یک نهاد خارجی بوده و در تضاد با ارزش‌های فرهنگی مردم افغانستان قرار دارد. با معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، پاسخ سوالات خویش را دریافت نموده و ابهامات که نسبت به کمیسیون داشتند، بر طرف گردید. 

در ادامه، حقوق اطفال در مطابقت به کنوانسیون حقوق طفل، اعلامیه جهانی حقوق کودک و پروتوکل­های اختیاری کنوانسیون حقوق طفل توضیح داده شد. اضرار و پیامدهای ناگوار کارهای شاقه اطفال و موادی از قانون معارف نیز به صورت مشرح ارایه گردید.

حاضرین در جلسه، در قبال حقوق اطفال نظریات و برداشت‌های متفاوت داشتند، به ویژه حق تعلیم وتربیه وکارهای شاقه اطفال. اشتراک کنندگان، تشریح اسناد ملی و بین‌المللی فوق الذکر و هم چنان بحث پیرامون اهمیت حمایت و رعایت حقوق اطفال و مسئولیت­های دولت، جامعه و خانواده نسبت به اطفال را خیلی مؤثر و ارزشمند دانستند.

اکثر اعضای جلسه اعتراف نمودندکه نسبت به حقوق اطفال از سوی آنها سهل انگاری و بی‌توجهی صورت گرفته است. بنا بر گفته محمدقاسم، عمده‌ترین عوامل نقض حقوق اطفال، بی‌سوادی، عدم آگاهی حقوقی و ندانستن اهمیت توجه به حقوق اطفال از طرف جامعه و اولیای اطفال می‌باشند. این عوامل از یک سو باعث گماشته شدن اطفال در کارهای شاقه و بی‌اعتنایی در برابر حق تعلیم و تربیه اطفال می‌شود، از سوی هم سبب دلسردی اطفال نسبت به محیط خانواده گردیده که در نتیجه اطفال راه‌های پر مخاطره مهاجرت را نسبت به خانواده خویش ترجیح می‌دهند.

در پایان جلسه، نظریات و سوالات حاضرین شنیده شد و پاسخ‌های لازم برای آنها ارایه گردید. ملا امام مسجد قریه پوزه لیج، تمام بحث‌ها و معلومات ارایه شده را در مطابقت به ارزش‌های انسانی و دینی دانسته و تأکید بر رعایت آنها نمود.


بازنشر این مطلب