گزارش ارزیابی و تفتیش دفتر ولایتی فاریاب

دفتر ولایتی فاریاب

هیأت دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به تاریخ 23/2/1397 دفتر ولایتی حقوق بشر فاریاب را مورد ارزیابی و تفتیش قرار داد.

در ابتدا حمیدالله عظیمی سرپرست دفتر ولایتی فاریاب هیئت اعزامی ارزیابی و تفتیش دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر را به دفتر ولایتی فاریاب خوش آمدید گفته و در رابطه به کار کردهای چند ساله دفتر ولایتی فاریاب روشنی انداخت وارزیابی را با اهمیت و مفید خواند.

بعداً رحمان علی جاوید هماهنگ کننده بخش آموزش حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به بیان مسایل مربوط به ارزیابی شامل مدت، شیوه ارزیابی، ضرورت، اهمیت و در کل روند ارزیابی و تفتیش داخلی کمیسیون پرداخت.

در ادامه ثناالله توخی عضو نظارت و ارزیابی به تقسیم بندی فعالیت‌های ارزیابی پرداخته و پروسه ارزیابی از بخش‌های حمایت از حقوق اطفال و بخش مالی و اداری آغاز گردید.

به دنبال آن بخش آمبودزمن، بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان، بخش آموزش حقوق بشر و بخش نظارت و بررسی از تخطی ها طی سه روز از تاریخ 24 ثور آغاز و به تاریخ 26ثور1397 به صورت دقیق از فعالیت سالهای 1394 ،1395 و1396 ارزیابی صورت گرفت.

در ختم ارزیابی مورخ 26/02/1397 جلسه نهایی با اشتراک تمام کارمندان دفترولایتی فاریاب دایرگردیده که در این جلسه آقای ثناء الله توخی عضو نظارت ، ارزیابی و گزارشدهی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن تشکری از کارمندان دفتر ولایتی فاریاب بعضی پیشنهادات و نظریات خویش را در قسمت بخش مالی، اداری و لوژستیک اظهار نموده و در ادامه افزود که در کل کارهای بخش متذکره بسیار خوب و شفاف بوده و خواهشمندیم بخش های پروگرامی به خاطر بهبود کارهای مالی واداری همکاری نمایند.

ثانیاً آقای اسدالله پژمان عضونظارت ارزیابی و گزارش دهی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن ابراز خرسندی از فعالیت های انجام شده در دفترولایتی فاریاب، خلا ها، کمبودات ، پشنهادات و نظریات خویش را جهت بهبود  فعالیت ها  ارایه  و به آن اشاره نمود.

متقاقبآ آقای عبدالهادی بشردوست آمرمنابع بشری کمیسیون مستقل حقوق بشر با اظهار سپاس و قدردانی، در قسمت امور اداری چون امضاء درست حاضری ها، شیوه اخذ رخصتی های قانونی صحبت های همه جانبه نموده و پیشنهادات خویش را در زمینه ارایه نمود.

در اخیر جلسه آقای حمیدالله عظیمی سرپرست دفتر ولایتی فاریاب  به نمایندگی از دفتر ضمن سپاس و قدردانی از زحمات هیأت ارزیابی و تفتیش داخلی در قسمتی از سخنان خویش چنین بیان داشت: همچو ارزیابی ها باعث بهبود، تسریع کار و رسیدن به اهداف کمیسیون مان را یاری نموده و متوجه اشتباهات و خلاهای کاری مینماید. وی در ادامه افزود که همه کارمندان دفتر ولایتی فاریاب جهت رسیدن به اهداف کمیسیون و تطبیق برنامه عمل تلاش می کنند.

در ادامه مؤرخ ۲۶ و ۲۹ ثور سال جاری از ساعت ۲ الی ۴ بعد از ظهر برنامه های آموزشی پیرامون موضوعات حقوق بشری چون مفهوم حقوق بشر و فرهنگ سازمانی و رفتار مسلکی   با اشتراک  تمام کارمندان دفتر ولایتی فاریاب توسط آقای رحمان علی جاوید هماهنگ کننده بخش آموزش حقوق بشر تدویر وتشریح  گردید.


بازنشر این مطلب