تجلیل از روزی بین المللی اطفال درننگرهار

دفتر ساحوی جلال‌آباد

روزی بین‌المللی اطفال از سوی ریاست عمومی کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین در ولایت ننگرهار بهتاریخ دهم ماه جاری طی یک همایش تجلیل گردید. در این همایش به تعدادی 100 نفر از مسولین ادارات دولتی، غیردولتی، پرورشگاهها وکودکستان‌ها اشتراک ورزیده بودند.

در آغاز محفل عبدالحکیم شیرزاد رییس ریاست کار واموراجتماعی، شهدا ومعلولین به اشتراک کنندگان خیرمقدم وخوش آمدید گفتند و طی صحبت‌های خویش گفتند که اولتر از همه در برابر اطفال والدین، تجاران و شماری ازمردم جامعه مسئولیت و وظایفی دارند که بایدانجام گردد ولی طوریکه لازم است وظایف و مسئولیت‌های خویش را انجام نداده اند. همچنان وی در مورد مسولیت‌های مراحل پرورش و تربیت اطفال معلومات ارایه کرد وگفت که تربیت اطفال دارای چهار مرحله می‌باشد که مرحله اول انها از شیر خوردن و آغوش مادر اغاز می‌گردد، مرحله دوم مسئولیت خانواده، مرحله سوم مسئولیت اجتماع و مرحله چهارم مسئولیت دولت و ارگان‌های تعلیم و تربیه است که امکانات و فرصت‌های تعلیم و تربیه و زندگی را برای اطفال مساعد نمایند. وی اضافه کرد که جامعۀ ما در مورد مصونیت طفل 70% مسولیت دارد و باید این مسئله مورد توجه قرار داده شود.

متعاقبا محترمه صبرینا (حمیدی) رییس دفترساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد رشد اطفال در جامعه صحبت نموده و بیان نمود که اطفال قشر آسیب پذیر بوده و به مراقبت‌های همه جانبه ضرورت دارند چون دورۀ کودکی بالای روح و راون اطفال تاثیرگذار بوده و رشد و نموی شخصیت اطفال در این دوره شروع می‌گردد.

در پایان مطابق اجندا نماینده شورای ولایتی در مورد تعلیم و تربیه سالم اطفال و همچنان نماینده مقام ولایت از نظر اسلام در مورد ترحم و حقوق اطفال همه جانبه بحث نمودند.


بازنشر این مطلب