محکمه علنی درقول اردوی 201 سیلاب دایر شد

دفتر ساحوی جلال آباد

شش تن از منسوبین و سربازان اردوی ملی به اتهام اخذ پول از صراف، در جریان یک محکمه علنی به حبس‌های مختلف محکوم به مجازات گردیدند.

6 تن منسوبین و سربازان کندک دوم لوا چهارم پیاده اردو ملی با استفاده از موتر رینجر نمبر پلیت25170 به تاریخ20 ماه ثور سال  1397 درمربوطات ولسوالی غنی‌خیل از یک صراف بنام حاجی نصیب‌الله  مبلغ یازده لک ریال سعودی و70 هزار دالر امریکایی اخذ نمودند. چون اشخاص متضرر چگونگِی این واقعه را ازطریق ویدولایف منتشر کردند، زمانیکه مسئول بخش امبودذمن دفترجلال آباد معلومات را از ویدیو متذکره به دست آوردند، مسئول بخش امبودذمن معلومات دست داشته خویش را فورا باقوماندان لوا پیاده چهارم قول اردوی سیلاب 201 شریک  نمودند و در این مورد لوا متذکره اقدام عاجل نمودند تا عاملین قضیه را دستگیر نمایند و به پنجه قانون بسپارند.

لوا بعد از تلاش‌های همه جانبه اشخاص متذکره را به تاریخ 9 جوزا سال جاری گرفتار و دستگیر نمودند، وسپس درمورد این متهمین محکمه علنی را دایر نمودند که درجریان این محکمه، متهم فضل‌الحق قوماندان تولی به بیست سال حبس تنفیذي محکوم گردید، لومړی بریدمن زاهدالله قوماندان بلوک به 12 سال حبس تنفیذی محکوم گردید و چهار تن از سربازان به هشت سال حبس تنفیذی محکوم گردیدند.

در محکمه علنی که در قول اردوسیلاب 201 برگزار گردیده بود والی ننگرهار حیات‌الله حیات نیز حضورداشتند و چنین اظهار نظر نمودند که: این محکمه علنی به مردم ما نشان داد که هیچ کس مافوق قانون نیست هرکس اگر مرتکب جرم شود مطابق به قانون مجازات می‌گردد.

همچنان والی از قوماندان قول اردو سیلاب 201 قدردانی نمودند و اضافه کردند که قوماندان محترم عاملین اصلی قضیه را به چنگ قانون سپردند و به جزا اعمال خویش رسیدند و محکوم به مجازات گردیدند. حیات الله حیات به مردم اطمینان دادند هرکس اگر مرتکب جرم شود در پرتو قانون محکوم به مجازات می‌گردد.

بعدا دگرجنرال محمد زمان وزیری قوماندان قول اردوسیلاب 201 اظهار نمودند که نیروهای اردوی ملی با روحیه اسلامی و ملی  پرورش یافته و آموزش دیده اند وسخنان خویش را چنین ادامه داد و گفت هر کس اگر از موقف و یا از نام اردوی ملی استفاده سو نمایند به چنگ قانون سپررده می‌شود.

محترمه صبرینه حمیدی رییس دفتر ساحوی جلال‌آباد کمیسیون مسقل حقوق بشر افغانستان از اقدام یادشده قدردانی نموده و گفتند که این عمل به مردم امید بخشید و امیدوار کننده است. وی افزود اگر هر ارگان برای مجرمین چنین یک محکمه علنی را برگزار کنند  فضای بی‌باوری و بی‌اعتمادی که بین دولت و مردم ایجاد شده جای خود را به یک فضای باعتماد عوض خواهد کرد. نصیب‌الله از کمیسیون ساحوی، از قوماندان قول اردوسیلاب201 اردوی ملی و از ارگان‌های عدلی و قضایی سپاس گزاری نمودند و همچنان از قوماندان که مرتکبین قضیه را کرفتار و دستگیر نموده بودند و ازقوماندانِ قول اردوی سیلاب 201 که این محکمه علنی مجرمین را در این قول اردو برگزار نمودند ستایش و قدردانی نمودند.

در این محکمه علنی مجرمین، مسئولین امنیتی ارکان‌های مختلف، سربازان و منسوبین اردوی ملی، وکیلان مدافع و تعدادی از شهروندان هم اشتراک نموده بودند.


بازنشر این مطلب