گزارش‌های روزانه بازدید:302 تاریخ نشر:2018-07-04

برنامه آموزشی بررسی ادوار جهانی برگزار شد

 

کارگاه مشترک «بررسی ادوار جهانی» روز سه شنبه ۵ سرطان ۱۳۹۷ از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر و دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان «یوناما» ر دفتر مرکزی کمیسیون برگزار شد. در این کارگاه، نمایندگان نهادهای جامعه مدنی حضور داشتند و در رابطه به نحوه تهیه و ارسال گزارش اصلی و گزارش سایه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بحث و گفتگو کردند. در این کارگاه، نهادهای مبتنی بر معاهده، نهادهای مبتنی بر منشور سازمان ملل متحد و معرفی شورای حقوق بشر، بررسی ادوار جهانی و نقش نهادهای مدنی در آن، اسناد بین المللی حقوق بشر که افغانستان به آن‌ها الحاق کرده و مکلفیت‌های حقوق بشری دولت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

منظور بررسی ادوار جهانی، همان بررسی کارکردها و عملکردهای کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در رابطه به حقوق بشر است. شورای حقوق بشر به صورت دوره‌ای در هر چهار سال، کارکردهای کشورهای عضو در مورد حقوق بشر را بررسی می‌کند و توصیه‌های این شورا را برای کشورهای عضور ارایه می‌کند. این گزارش‌ها مشخص می‌کند که کشورهای عضو تا چه اندازه به عملی کردن کنوانسیون‌ها و میثاق‌های مرتبط با حقوق بشر متعهد بوده و در عملی کردن آن کوشیده‌اند. هرچند برخی کشورها تلاش می‌کنند تا با تهیه گزارش‌های توصیفی و غیرواقعی از وضعیت حقوق بشر در کشورهای شان، چهره حقوق بشری را در قلمرو شان مثبت نشان دهند ولی در کنار گزارش اصلی دولت‌ها، نهادهای مدنی نیز گزارش‌های سایه از وضعیت حقوق بشر تهیه می‌کنند تا نشان دهند که واقعیت‌ها در داخل یک کشور چگونه است، مردم از کدام حقوق بشری شان محروم‌اند و حکومت تا چه اندازه توانسته در تامین حقوق بشری شهروندان موفق یا ناکام است.

موسی محمودی رییس اجراییه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سخنرانی افتتاحیه اش با سپاسگذاری از نقش استراتژیک یوناما برای حمایت از نهادهای حقوق بشری و نهادهای مدنی گفت که این همکاری استراتژیک سبب شده است تا حمایت و ترویج حقوق بشر در افغانستان به صورت دوامدار ادامه یابد. آقای محمودی گفت که در این کارگاه قرار است سه هدف به دست آید. یک: آشنایی نهادهای مدنی با میکانیزم‌ها و نحوه حمایت و ترویج حقوق بشر به منظور آشنایی با نهادهایی که در سطح ملی و بین المللی برای حقوق بشر فعالیت می‌کنند. او افزود که در این کارگاه  نهادهای مدنی فرصت‌ها و چالش‌ها در عرصه حقوق بشر را با هم شریک می‌کنند. دوم: تامین هماهنگی میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و نهادهای مدنی تا از تجارب و یافته‌های شان در عرصه حقوق بشر استفاده نمایند. زیرا در شورای حقوق بشر بعد از گزارش دولت‌ها، نهادهای مدنی نیز گزارش سایه از وضعیت حقوق بشری کشورها ارایه می‌کنند که دارای اهمیت زیادی می‌باشد. سوم: تهیه گزارش سایه جامع در رابطه به وضعیت حقوق بشری در افغانستان از جمله این که آیا حکومت افغانستان به تمامی اسناد، کنوانسیون‌ها و میثاق‌هایی که به آن‌ها الحاق کرده عمل کرده است یا خیر.

رحمان علی جاوید هماهنگ کننده بخش آموزش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این کارگاه نهادهای مبتنی بر معاهده را تشریح کرد و با تشریح وظایف و صلاحیت‌های این نهادها تمام اسنادی را که توسط این نهادها تصویب شده، به بررسی گرفت. او گفت که کشورهای عضو شورای حقوق بشر هر چهار سال بعد در رابطه به وضعیت حقوق بشری در کشورهای شان به این شورا گزارش می‌دهند و در این گزارش‌ها مشخص می‌کنند که تا چه اندازه مواد و محتوای کنوانسیون‌های پذیرفته شده در عرصه حقوق بشر عملی شده است و یا چه چالش‌هایی فراراه عملی شدن این کنوانیسیون‌ها وجود دارند. آقای جاوید علاوه بر این موضوع، بحث‌هایی را روی اسناد بین المللی حقوق بشر که افغانستان به آن‌ها پیوسته نیز پیش برد و جزییاتی را در این مورد با اشتراک کنندگان کارگاه شریک کرد. مکلفیت دولت افغانستان در قبال حقوق بشر نیز توسط آقای جاوید ارایه شد.

عبدالاحد فرزام رییس دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نهادهای مبتنی بر منشور سازمان ملل متحد را بررسی کرد و در رابطه به نحوه ایجاد و فعالیت‌های شورای حقوق بشر به صورت مفصل معلومات داد. آقای فرزام گفت که کشورها در صورتی می‌توانند عضویت شورای حقوق بشر را به دست آورند که سوابق خوب حقوق بشری داشته باشند، در انجام تعهدات بین المللی شان کوتاهی نکرده و به وعده‌هایی که در راستای حمایت و ترویج حقوق بشر داده‌اند به درستی عمل کرده باشند. آقای فرزام در رابطه به نحوه بررسی دوره‌ای جهانی نیز معلومات داد و گفت که کارکرد حقوق بشری کشورها به شیوه‌های مختلف انجام می‌شود چنانچه شورای حقوق بشر علاوه بر دریافت گزارش اصلی از دولت‌ها، وضعیت حقوق بشر را توسط گزارشگران خاص، نهادهای ملل متحد و نهادهای مدنی نیز مورد بررسی و تدقیق قرار می‌دهد.

رینود دیتل معاون واحد حقوق بشر یوناما در این کارگاه در رابطه به نحوه کار کارکرد «بررسی ادوار جهانی» و نقش نهادهای جامعه مدنی در آن بحث کرد. آقای دیتل توضیح داد که دولت‌ها چگونه گزارش‌های شان را برای شورای حقوق بشر ملل متحد ارایه می‌کنند و این گزارش‌ها با چه میکانیزمی در شورا بررسی می‌شود. او همچنین گفت که علاوه بر دولت‌ها، نهادهای مدنی نیز گزارش‌های سایه ارایه می‌کنند طوری که نهادهای مدنی در یک کشور می‌توانند به صورت جمعی و یا فردی برای شورای حقوق بشر گزارش سایه ارایه کنند. معاون واحد حقوق بشر یوناما افزود که هر نهاد مدنی به صورت جداگانه نیز می‌تواند یک گزارش سایه را از وضعیت حقوق بشر ارایه کند به این شرط که تعداد حروف این گزارش از ۲۸۱۵ کلمه بیشتر نباشد، گزارش به زبان انگلیسی ارایه شود و نهاد مدنی تمام معیارهای گزارش دهی را مراعات نماید. او خاطر نشان کرد که بهتر است نهادهای مدنی در افغانستان به صورت جمعی گزارشی را از وضعیت حقوق بشر در کشور برای ملل متحد ارایه نماید.

در این کارگاه، آقای دیتل در رابطه به سفارش‌های کشورهای مختلف نیز توضیحاتی ارایه کرد و گفت که در نشست سالانه شورای حقوق بشر که دو تا سه هفته را در بر می‌گیرد، ۲۰ دقیقه برای حکومت، ۲۰ دقیقه برای نهادهای مدنی و ۲۰ دقیقه دیگر برای کشورهای عضو وقت داده می‌شود تا نظرات شان را در مورد وضعیت حقوق بشر در یک کشور خاص ابراز نمایند. افغانستان تاکنون در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ گزارش‌هایش را در رابطه به وضعیت حقوق بشر به سازمان ملل متحد ارایه کرده است و در مقابل شورای حقوق بشر بیش از ۴۰۰ سفارش را برای دولت افغانستان ارایه کرده تا به این سفارش‌ها عمل کند.

افغانستان حالا عضویت شورای حقوق بشر ملل متحد را نیز کسب کرده و برای کسب این عضویت تعهداتی را نیز انجام داده است. تعهدات دولت افغانستان در زمینه حقوق بشر این است که به کنوانسیون منع شکنجه عمل می‌کند و از هرگونه مجازات غیرانسانی و ظالمانه خودداری می‌کند. تعهد دیگر دولت افغانستان این است که کود جزا را بازنگری و آن را براساس قانون اساسی و کنوانسیون‌های بین المللی دوباره تدوین می‌کند. تعهد دیگر دولت افغانستان، پلان عمل برای محافظت از حقوق بشری کودکان است طوری که کودکان براساس اسناد پذیرفته شده بین المللی مورد حمایت قرار گیرند و از حقوق انسانی شان برخوردار شوند. کاهش تلفات ملکی به کمترین میزان آن و تدوین طرزالعمل‌ها برای حفاظت از افراد ملکی تعهد دیگر افغانستان به شورای حقوق بشر است. همچنین افغانستان تعهد کرده است که از قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت ملل متحد برای حمایت و تقویت حقوق زنان و حفاظت از آن‌ها عمل کند.


بازنشر این مطلب