گزارش‌های روزانه بازدید:192 تاریخ نشر:2018-07-08

گردیز: برای حل مشکلات اشخاص دارای معلولیت دادخواهی صورت گرفت

دفتر ساحوی ګردیز

اشخاص دارای معلولیت، کسانیکه بخش بزرگی از نفوس جامعه را تشکیل میدهند و محصول جنګها و شرایط خراب محیطی میباشند در مسیر تأمین حقوق شان در ادارات با مشکلات ګوناګون مواجه هستند.  

دفتر ساحوی ګردیز پس از یک تحقیق و مصاحبه با اشخاص دارای معلولیت دریافتند، که آنها در حین مراجعه به ادارات به صورت عام و در ادارات امنیتی به صورت خاص با مشکلات ګوناګون مواجه هستند و به همین دلیل به تاریخ ۱۳ سرطان با مسوولین ادارت جلسه دادخواهی را به راه انداختند.

پس از تلاوت کلام الله مجید، محترم سیدهاشم هاشمی به اشتراک کنندګان خوش آمدید ګفته افزود، که در ولایت پکتیا اشخاص دارای معلولیت با مشکلات زیاد موجه هستند که باید برای این مشکلات در جلسه دادخواهی کنونی راههای حل مشخص شود.

معاون قوماندانی امنیه ولایت پکتیا که از اشتراک کنندګان جلسه بود، موضوع مشکلات اشخاص دارای معلولیت در قوماندانی امنیه را در حین جلسه با قوماندان امنیه از طریق تلفون شریک ساختند. قوماندان امنیه به اشتراک کنندګان جلسه وعده سپرد که سر از امروز به تمام بخشهای قوماندانی امر رسمی صادر مینمایند تا حین مراجعه اشخاص دارای معلولیت برای انها در اجرای کار اولویت داده شود و مشکلات شان به زودترین فرصت حل شود.

این جلسه دادخواهی پس از بحث ګفتګو در باره حل مشکلات اشخاص دارای معلولیت پایان یافت.

 


بازنشر این مطلب