گزارش‌های روزانه بازدید:341 تاریخ نشر:2018-07-10

کارگاه آموزشی روشهای حمایت‌گری مدافعان حقوق بشر در بامیان برگزار گردید

دفتر ساحوی بامیان

بخش آموزش حقوق بشر دفتر ساحوی بامیان به تاریخ 13 و 14 سرطان 1397 کارگاه آموزشی روشهای حمایت‌گری مدافعان حقوق بشر را برای مدافعان ولسوالی های؛ یکه ولنگ 1 و 2، بهسودین، شیبر، ورس، پنجاب، مالستان، ناور، جاغوری، پنجاب و مرکز ولایت بامیان برگزار کرد. دراین گارگاه به تعداد 30 نفر که شامل 14 زن و 16 مرد می‌شدند اشتراک داشتند. هدف برگزاری کارگاه ارتقای ظرفیت مدافعان حقوق بشر در حوزه‌ی حمایت‌گری، ترویج، گسترش و نظارت از وضعیت حقوق بشر عنوان گردید.

کارگاه متذکره با صحبت عزیزالله رحمانی سرپرست دفتر ساحوی بامیان آغاز شد. ایشان سیر تاریخی زندگی انسان را بحث نمود و بیان داشت که در هر برهه از زندگی بشر عده‌ی به نوعی تلاش کرده اند تا حقوق انسان‌ها حمایت نمایند. در ادامه کار مدافعان حقوق بشر را در عرصه دسترسی شهروندان به حق تعلیم وتربیه با اهمیت دانسته و از آن‌ها خواست که دراین زمینه کار گروهی انجام دهند. رحمانی از مدافعان حقوق بشر خواست که زیادتر از هر زمان دیگر کار و فعالیت نمایند چون ناهنجاری‌ها و عدم حاکمیت قانون بیشتر شده است.

طی دو روز موضوعات مانند: معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مفهوم و مصادیق حقوق بشر، روشهای حمایت‌گری، مدافعان حقوق بشر، شبکه سازی مدافعان حقوق بشر، حقوق بشر و صلح و حاکمیت قانون مورد بحث قرار گرفت.

مدافعان حقوق بشر کارگروپی در خصوص شبکه سازی، مشکلات و چالش‌ها انجام دادند. عدم هماهنگی میان مدافعان و نبود امکانات کافی از قبیل ترانسپورت، انترنت و سایر وسایل ارتباط جمعی را از جمله مشکلات شان گفتند. همین‌گونه به توافق رسیدند که بعد ازاین بیشتر هماهنگ کار کنند و هر یک وعده سپردند که بعد ازاین برنامه‌های آگاهی‌دهی شان را بیشتر کنند و در قریه‌های شان کمیته‌های دادخواهی حقوق بشری ایجاد کنند.

براساس فورم ارزیابی موضوعات مطرح شده در کارگاه برای اکثریت شان جدید بوده و جذابیت داشته است. 85 درصد اشتراک کنندگان کارگاه را عالی ارزیابی کردند و خواهان برگزاری بیشتر این چنین کارگاه‌ها گردیده اند.  


بازنشر این مطلب