گزارش‌های روزانه بازدید:272 تاریخ نشر:2018-07-11

بیش از 300 طفل در ولایت دایکندی در مورد حقوق بشری شان آموزش دیدند

دفتر ولایتی دایکندی

بخش حمایت از حقوق اطفال دفتر ولایتی دایکندی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بتاریخ 3 الی 4 ماه ثور ورکشاپ دو روزه‌ای را تحت عنوان «آشنایی با حقوق بشری اطفال» برای ده تن از معلمین مکاتب دایر نموده بود. در این برنامه ابتدا در هماهنگی با آمریت معارف شهری شهر نیلی به تعداد 10 تن از معلمین مکاتب لیسه از مربوطات مرکز ولایت پیرامون حقوق بشری اطفال آموزش داده شده است.

توضیح اعلامیه و کنوانسیون جهانی حقوق طفل و پروتوکل‌های الحاقی آن؛ معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، حقوق اطفال در قوانین ملی، پیامد های منفی کار شاقه اطفال، خشونت علیه اطفال و اثرات منفی آن از جمله موضوعاتی بود که طی دو روز ورکشاپ تدریس گردیده است.

در نتیجه تطبیق این برنامه به تعداد 307 طفل (172 دختر و 135 پسر) از شاگردان دوره های لیسه نسبت به حقوق انسانی شان آموزش حاصل نموده اند.

عباس اکبری یکتن از معلمین لیسه ذکور سنگموم ضمن قدردانی از دفتر ولایتی دایکندی بابت برگزاری این برنامه افزود: «ما آموزگاران مکاتب طی دو روز ورکشاپ نسبت به حقوق بشری اطفال آگاهی لازم را کسب نموده و هم توانستیم این اطلاعات و دانش اندوخته شده را به شاگردان مکاتب انتقال دهیم که سبب شده است اطفال نسبت به حقوق انسانی شان در جامعه آگاه شوند».

خانم ریحان رضایی یکتن از آموزگاران مکتب ذکور هجدی برداشت های شان را از تطبیق این برنامه چنین بیان می‌نماید: «ما زمانیکه این برنامه را برای شاگردان در مکتب تطبیق می‌نمودیم شاگردان نسبت به حقوق انسانی شان آگاهی نداشتند که هیچ؛ حتی آنها نمی توانستند خود طفل را تعریف نمایند، آنان در مورد کارشاقه اطفال چیزی نمی‌دانستند اما تدویر این برنامه در مور حقوق بشری اطفال و مسایل مربوطه به آنان خیلی ارزنده بوده است».

بنابر گفته های آموزگاران شاگردانی هم بوده اند که خارج از ظرفیت در نظر گرفته شده در این برنامه برای اشتراک در صنوف آموزش حقوق اطفال ابراز علاقه نموده و اشتراک ورزیده اند.

در اخیر محمد رضا وکیلی آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال از تمام استادانیکه در این برنامه شرکت نموده بودند و با کمال صداقت این پروگرام را در مکاتب برای دانش آموزان تطبیق نموده است اظهار سپاس و قدردانی نموده و خواهان همکاری همیشگی آنان در جهت اهتمام و رعایت حقوق انسانی اطفال شده است.


بازنشر این مطلب