گزارش‌های روزانه بازدید:719 تاریخ نشر:2018-07-16

کارگاه آموزشی دو روزه در رابطه به آزادی بیان در ارزگان برگزار شد

بهتاریخ (۲۳ ــ۲۴) ماه سرطان سال جاری ۱۳۹۷ کارگاه آموزشی در رابطه به آزادی بیان و سهم رسانه‌ها در تامین حقوق بشر با نمایندگان رسانه‌ها، مدافعان حقوق بشر، جامعه مدنی در سالون دفتر ولایتی حقوق بشر دفتر ارزگان برگزار شد.

بعد از معرفی اشتراک کننده‌های کارگاه آموزشی سرپرست دفتر ولایتی  حقوق بشر قندهار محترم حاجی عبدالاحد بهایی  در سخنان افتتاحیه در رابطه به آزادی بیان و اهمیت سهم رسانه‌ها در تامین حقوق بشر صحبت نموده و بعداً موضوعات شامل اجندا در جریان کارگاه دو روزه با سهم فعال اشتراک کننده‌ها تحت بحث همه جانبه قرار گرفت و در رابطه تبادل نظر صورت گرفت. نماینده‌های رسانه‌ها چنین کارگاه‌ها را برای خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ها بهمنظور آگاهی از حقوق بشر قواعد و اصول ژورناليزم مفید دانسته و خواهان دوام تدویر چنین کارگاه‌ها برای رسانه‌ها  گردیدند.

از ارزیابی کارگاه معلوم گردید که اشتراک کنندها در مورد آزادی بیان معلومات کافی بدست آورده و تعهد نمودند که در تامین حقوق بشر سهم خود را بامسوولیت ادا نمایند، و کارگاه با دعایه خاتمه یافت.

 


بازنشر این مطلب