گزارش‌های روزانه بازدید:851 تاریخ نشر:2018-07-16

تدریس برنامه «آموزش حقوق طفل برای معلمین» به ده مکتب ذکور و اناث شهر میمنه

دفتر ولایتی فاریاب

بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مطابق برنامه عمل کمیسیون و هدف استراتیژیک توسعه حقوق بشر، به تاریخ  18 الی 19 ثور برنامه آموزشی دو روزه را تحت عنوان (آموزش حقوق طفل برای معلمین) در هماهنگی با ریاست معارف  فاریاب  با حضور و اشتراک  10 تن از معلمان (5 معلم اناث و 5 معلم ذکور) از مکاتب مختلف شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب برگزار نمود بود، از جریان تدریس آموزگاران و چگونگی تطبیق آن در مکاتب مذکور نظارت به عمل آورد.

استادان و شاگردان شامل این برنامه ضمن خرسندی از کار کرد های کمیسیون، آموزش موضوعات حقوق بشری را خیلی‌ها موثر و ارزنده دانسته افزودند که این برنامه باعث شد تا آنها موضوعاتی زیادی را در رابطه به حقوق اطفال كسب نمایند وبا معلومات كافي در مورد حقوق بشرمصدر خدمت به همقطاران و اعضاي فاميل خويش گردند.

در نتیجه تطبیق این برنامه به تعداد ۳۰۰ تن طفل (۱۵۰ دختر و ۱۵۰ پسر) از شاگردان دوره‌های لیسه در رابطه به موضوعات حقوق بشری به خصوص حقوق طفل به طور مفصل آموزش دیدند و بعنوان رضا کاران حقوق بشر در جامعه تقديم گرديدند.

در اخیر عزیزه یعقوبی آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر ولایتی فاریاب از آموزگاران و اشتراک کنندگان که در تطبیق این برنامه سهیم بودند اظهار سپاس و قدردانی نموده و خواهان همکاری‌های همیشگی آنها در راستای بلند بردن اذهان عامه در رابطه به حقوق اطفال و رعایت آن گردید.


بازنشر این مطلب