گزارش‌های روزانه بازدید:265 تاریخ نشر:2018-07-23

کارگاه سه روزه آموزش حقوق بشر برای نیروهای امنیتی در ولسوالی لعل ولایت غور دایر شد

دفتر ولایتی غور

بخش آمبودزمن دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با همکاری بخش تعلیمات  کارگاه سه روزه اموزش حقوق بشر را برای نیروهای امنیتی در مرکز ولسوالی لعل و سر جنگل  ولایت غور تدویر نمود. این کارگاه از تاریخ ۱۹ الی 21 سرطان ۱۳۹۷ با اشتراک  ۳۵ تن از منسوبین قوماندانی امنیه و امنیت ملی ولسوالی لعل و سرجنگل برگزار گردید.

هدف از تدویر این کارگاه ارتقای ظرفیت نیروهای امنیتی در مورد حقوق بشری بوده تا اجراآت مراجع امنیتی بر مبنی قوانین ملی و ارزش‌های انسانی مندرج در اسناد حقوق بشری  صورت گیرد و پولیس و منسوبین امنیت ملی بتواند در روشنی این اسناد هم از حاکمیت قانون دفاع کند و هم اعتماد مردم را با ارائه خدمات شایسته و دور از هر نوع برخوردهای غیرقانونی بدست آورند.

عبدالصمد امیری به نمایندگی از دفتر ولایتی غور در افتتاح این کارگاه گفت: با گذشت 16 سال از ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و تلاش‌های مستمر این کمیسیون که در راستای نهادینه‌سازی حقوق بشری انجام داده با اینکه دست‌آوردهای ملموسی هم داشته ولی هنوز هم مشکلات زیاد در دستگاهای امنیتی وسایر سیستیم‌های حکومتی موجود بوده و نیازمند تلاش‌های بیشتر می‌باشد.

موضوعات مانند: معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وظایف وصلاحیت‌ها و دست آوردهای 16 ساله آن، مفهوم حقوق بشر، تفاهمنامه همکاری با ارگان‌های امنیتی و دفاعی، قواعد بیجنگ، ممنوعیت شکنجه در اسناد ملی و بین‌المللی،  مبارزه باجرائم قاچاق انسان، ویژگی‌های یک پولیس خوب، آشنایی با حقوق بشر دوستانه و قانون پولیس توسط  محمد عارف شادان، سجاد ساحل، عبدالصمد امیری، نیلوفر نیلگون، مبارکشاه شیرزاده و احمد ضیا مهترخیل ارائه شد.

ارزیابی‌های قبل از کارگاه و بعداز کارگاه و نیز طرح سؤالات جریان کارگاه و ارائه نظریات اشتراک کنندگان نشان می‌دهد که سطح معلومات حقوق بشری اشتراک کنندگان بعد از کارگاه نسبت به قبل از کارگاه افزایش چشم گیری داشته است. به عنوان مثال؛ اکثر اشتراک کنندگان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را یک نهاد بین‌المللی می‌پنداشت و از وظایف و صلاحیت‌هایش بصورت دقیق آگاه نبودند؛ موجودیت جرایم قاچاق انسان را در این ساحات انکار میکردند، در مورد حقوق بشردوستانه کمتر معلومات داشتند؛ اما بعد از کارگاه آنها نه تنها در تمام این موارد معلومات خوب حاصل کردند،  بلکه بیشتر معتقد به ارزشهای حقوق بشری گردیدند. یک تن از اشتراک کنندگان در جریان کارگاه گفت: «ما فکر میکردیم که جرایم قاچاق انسان در این ولایت نیست اما وقتیکه تعریف قاچاق انسان به این گستردگی ارائه شود جرایم قاچاق انسان بسیار زیاد بوده  ولی کمتر شناسایی می شود».


بازنشر این مطلب