برگزاری نشست هماهنگی رسانه‌ها از سوی دفتر ولایتی فاریاب

دفتر ولایتی فاریاب

نشست هماهنگی خبرنگاران و مسؤولین رسانه‌های فاریاب طی ربع دوم سال 1397 از سوی بخش تعليمات دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با اشتراک 19 تن از خبرنگاران و مسؤولين رسانه‌ها در تالار کنفرانس دفترولایتی فاریاب، برگزار گردید.

نشست هماهنگی مذکور با تلاوت آیاتی از کلام مقدس الهی توسط یکی تن از اشتراک کنندگان آغاز گردیده و سپس آقای  حمیدالله عظیمی سرپرست دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن عرض خوش آمدید به حاضرین در بخشی از سخنان خویش اظهار داشت: «حق آزادی بیان، از بنیادی‌ترین و اساسی‌ترین حقوق انسانی محسوب گردیده و یک حق مهم و از حقوق بشری افراد درجامعه تلقی شده است. بدون شک آزادی بیان نقش زیادی در خلاقیت، توسعه و شگوفایی استعدادهای انسانی داشته و باعث تقویت دموکراسی درجامعه می‌شود. بنابر این می‌توان گفت آزادی بیان، از بارزترین جلوه‌های آزادی انسان است. آزادی بیان، تنها وسیله‌ای است که افراد در جامعه می‌تواند دیدگاه‌ها و اندیشه‌های سیاسی، اجتماعی و فردی خود را به دیگران منتقل نمایند. به همین جهت  برخوردارشدن افراد از این حق و حمایت جدی ازآن، در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، مورد تاکید قرار گرفته است.» ضمنا موصوف کار خبررسانی را در شرایط کنونی دشوار و در عین حال  مهم و خبرنگاران را صدای گویایی جامعه خواند و نقش ایشان را در حمایت از حقوق  بشر، مفید ارزیابی نمود.

سپس محمدحسن سرداش مسؤول انجمن آزاد خبرنگاران ضمن تشکری از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  پیرامون مشکلات و چالش‌های خبرنگاران صحبت همه جانبه نموده و چنین اظهار داشت: «از دولت می‌خواهیم تا امنیت رسانه‌ها و خبرنگاران را به وجه احسن تأمین نمایند تا ایشان بتوانند با اطمینان خاطر دین و رسالت دینی و تاریخی شان‌را در راستای اظهار حقایق، انتقال اطلاعات و معلومات ادا نموده به وظایف محولۀ شان بگونۀ درست عمل نمایند.»

ضمنا موصوف علاوه نمود که خبرنگاران در سطح ولایت فاریاب بامشکلات عدیده‌ای روبرو هستند و دولت درزمینه خبررسانی  با خبرنگاران همکاری لازم را نمی‌نمایند. ای کاش امروز دراین جلسه بزرگ سخنگویان نهادهای دولتی خاصتا سخنگویان مقام ولایت، قوماندانی امنیه و لوای اول پیاده اردوی ملی حاضرمی‌شدند تا مشکلات که در فرا راه  خبرنگاران درعرصه خبررسانی  وجود دارد آن را استماع و در جهت رفع آن تلاش می‌کردند.

بعدا خانم پروین بهمنیارمعاون بخش تعلیمات دفتر ولایتی فاریاب روی موضوع رسانه‌ها و گزارش‌ها وهماهنگی بیشتر صحبت نموده که مورد علاقه و دلچسپی اشتراک کنندگان قرارگرفت.

گفتنی است که در نشست هماهنگی مذکور روی هماهنگی‌های بیشتر بحث و قرار بر آن شد تا در جلسه ربع بعدی سخنگویان دولت نیز در جلسه  حاضر گردند و جلسه مذکور با آرزوی تحقق صلح دایمی و عدالت واقعی در افغانستان پایان یافته و گزارش خبری آن نیز از سوی رادیو تلویزیون ملی و رادیو‌های محلی ولایت فاریاب به نشر رسید.


بازنشر این مطلب