گزارش‌های روزانه بازدید:631 تاریخ نشر:2018-08-04

فراگیری حقوق بشر ادای مسئولیت است

دفتر ساحوی جلال‌آباد، بخش تعلیمات حقوق بشر

بخش تعلیمات حقوق بشر، دفتر ساحوی جلال‌آباد، برای 80 تن از افسران قوماندانی امنیه، ریاست امنیت ملی و محبس مرکزی ولایت نورستان جلسات اگاهی‌دهی حقوق بشر را در تالار هماهنگی قوماندانی امنیه، ریاست امنیت ملی و صحن محبس مرکز نورستان تدویر نمود.

جلسات با آیات چند از کلام الله مجید توسط اشتراک کنندگان آغاز و سپس مسئول بخش تعلیمات در رابطه به حقوق بشر و اهداف کمیسیون به اشتراک کنندگان معلومات مفصل ارایه داشته چنین فرمود: «آگاهی از حقوق بشر، از نیازهای مهم زندگی هر‌فرد این سرزمین بوده‌، و هر قشر از جامعه نیاز دارد تا در رابطه به حقوق اساسی بشر آگاهی داشته تا در راستای تحقق آن و احترام‌ گزاری به حقوق دیگران سهم فعال داشته باشند.»

جای بسا مسرت و خوشی است که برای اولین بار برای کمیسیون زمینه محیا گردید تا در نورستان بحث‌های حقوق بشر برای افسران عزیز ارایه نمایند، البته توقع برده میشود تا روی موضوعات از زوایای مختلف و به صورت مقایسوی برای افسران بحث صورد گیرد، که خواهد گرفت، تا باشد عدم قبول هیچ بحثی را از سوی افسران در پای این جلسه شاهد نبوده و هر مشترک  به نوبه خود حریص و حسود زود تر رسانیدن آن به دیگران باشد.

 او در پایان هر جلسه به نمایندگی از ادارات مذکور جنرال سید عباس سادا قوماندان امنیه، جنرال محمدحنیف رییس امنیت ملی و محمدمعصوم هوتک مدیر عمومی محبس ولایت نورستان از زحمات بخش آموزش دفتر ساحوی جلال آباد، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به نوبه خود قدردانی کردند و با این اداره برای هر‌نوع همکاری تعهد سپردند و نیز آنرا در زمینه مسولیت خود دانستند تا ارزش های حقوق بشر در ولایت نورستان نیز همانند سایر ولایات تعمیم بهتر یابد.

شایان ذکر است که به نمایندگی از کمیسیون، بخش تعلیمات از دوام همکاری ها با همه ادارات ذکر شده فوق اطمینان داده و نیز از همکاری های بی آلایش در عرصه تعمیم، حمایت و گسترش حقوق بشر از ایشان ابراز امتنان و قدردانی نمود.

تعداد از اشتراک کنندگان جلسه که در شروع مباحث، مخالف واژه و موضوعات حقوق بشر بودند در پایان جلسه معتقد ساخته شدند که واژه و موضوعات  حقوق بشر مخالف احکام و معتقدات اسلامی نبوده، قناعت ایشان فراهم گردیده و نیز بیان داشتند که ذهنیت منفی و سوالات موجود ایشان در رابطه به حقوق بشر طی مباحثات طویل و مقایسیوی با اسلام از سوی آموزگار کمیسیون حل گردید.

در پایان جلسه مشترکین پیشنهاداتی نیز داشتند که قرار ذیل است:

·       پیام حقوق بشر (اگاهی حقوق بشری) باید به تمامی کارمندان امنیتی رسانیده شود

·       چون پولیس ولایت نورستان نسبت به پولیس سایر ولایات از اگاهی های حقوق بشری محروم اند، باید سفر های کمیسیون به نورستان بیشتر گردد

·       از طریق نهاد های تعلیمی باید بعضی از پروگرام های حقوق بشر پخش و رسانیده شود.

·       در تطبیق برنامه ها از اساتید رضاکار برای اینکه اکثریت باشندگان همین ولایت اند استفاده صورت گیرد.

جلسه با شعار (منبعد رضاکاران حقوق بشر هستیم)، توزیع رسالات و مجلات ماهوار حقوق بشر به پایان رسید.

 

 


بازنشر این مطلب