گزارش نظارت از وضعیت اطفال

دفتر ساحوی جلال‌آباد

هئيت بخش حمايت از حقوق طفل غرض نظارت از وضعيت عمومي اطفال به شمول نظارت از ميزان دسترسي كودكان به حقوق بشري شان سفركاري به ولسوالي گوشته ولايت ننگرهار نموده، که در قدم اول ملاقات با مسولين قومانداني امنيه و ولسوال ولسوالي متذكره نمودند آنها يادآور کردند كه ولسوالي گوشته يكي از ولسوالي‌هاي سرحدی و كوهستاني بوده که داراي (50) قریه  كلان (33) قريه كوچك مي‌باشد.

وضعيت امنيت به اساس تعهدات قوم مومند تا فعلا خوب مي‌باشد، ولي بازهم  مشكلات خود را در هر عرصه دارد (مصروفیت اطفال در كارهاي شاقه، محروميت ازحق تعليم، ازدواج‌هاي قبل از وقت، نامزادي‌هاي دوران كودكي، بدل، كمبود آ ب آشاميدني صحی زياد به نظر مي‌رسد.

در مورد حقوق اطفال جلسات آ گاهي‌دهی برای اقشار مختلف تدویر گردد تا اهالی مناطق متذکره از حقوق شان آگاه گردد. اگرچه از سال‌هاي قبل بسيار تغييرات مثبت در بد، بدل و ازدواج‌هاي قبل از وقت، حق تعليم و صحت مشاهده شده كه اين هم در خود يك گام مثبت مي‌باشد.

قابل یاد آوری است که اولین بار در این ولسوالی تعداد از دختران از دارالمعلمین فارغ شدند که یک دست آورد بسیار خوب و تشویق والدین برای درس به دختران درولسوالی نامبرده میباشد .

غرض معلومات بیشتز  از سه قريه  ( دفته خیل ،بانده و  یعقوب خیل )  ولسوالي گوشته  ولايت ننگرهار  نظارت به عمل آورده كه در مجموع با تعداد (36) تن اطفال  مصاحبه انجام يافته كه از آن جمله (23) پسر و (13) دختر ميباشد درکل دوری مکاتب، کلینیک ، کمبودونبود آب آشامیدنی صحی، ازدواج هاي قبل از وقت ، نامزادي هاي دوره كودكي ،مصروفيت اطفال در كار هاي شاقه  نگرفتن تذکره تابعیت به اساس بعضی ملحوظات (ازقبیل رسوم و عنعنات ناپسند) در مناطق ذکر شده یکسان میباشد و همچنان باید یا آور شد که تعداد از اطفال از نبود استادان اناثیه در مکاتب شاکی وتعداد دیگری از نبودوظایف در مکاتب که از دارالمعلمین فارغ شدندبود کتب درسی برای سال آغار سال تعلیمی برای صنف 7-8-9بودند که موضوعات متذکره با مدیرمعارف عجب الله همدرد ملاقات صورت گرفت که برای هر سوال جواب های جداگانه داشت:

1-در سال 1396در ولسوالی گوشته 21 تن متعلمین از صنف 12 فارغ گردیده که متاسفانه به تعداد 5 تن ثبت نام در دارالمعلمین نموده است  که به اساس لایحی وزارت معارف باید ده تن در صنف حاضر باشند  با اساس همین ملحوظ مجبور به جذب طبقه ذکور شدیم .

2- در مورد استخدام طبقه اناثیه در مکاتب اسناد 30تن از شاگردان را در سال 1395ضمیمه لست  به اداره خدمات اصلاحات اداری وملکی ارسال نمودیم ولی متاسفانه واجد شرایط قبول نشد و لست را ناقص شمردند

3- در مورد نبود کتب تنها در ولسوالی گوشته مشکلات نبود ولی در سراسر افغانستان موجود میباشد که چندین بارموضوع با مسولین ریاست معارف ولایت ننگرهارواز طریق آنها با وزارت معارف  شریک شده  که مشکلات با آغاز سال تعلیمی ازاین ناحیه حل خواهد شد.


بازنشر این مطلب