گزارش‌های روزانه بازدید:364 تاریخ نشر:2018-08-05

جلسه مشورتی پلان استراتیژیک در ولایت کندز تدویر گردید

دفتر ساحوی کندز

جلسه مشورتی تهیه پلان استراتیژیک کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز سه شنبه 9 اسد در ولایت کندز تدویر گردید.

در این جلسه هئیت دفترمرکزی، مقام ولایت کندز، رؤسای دفاتر دولتی، نهادهای مدنی، علمای دینی و رسانه ها از ولایت های کندز، تخار، بغلان و بدخشان حضور داشتند. در آغاز، محترم آقای سید حفیظ الله فطرت رئیس دفتر ساحوی کندز راجع به اهمیت پلان استراتیژیک صحبت نموده و از اشتراک کنندگان خواست که نظریات شان را با کمیسیون شریک نمایند. در ادامه آقای عبدالجبار نعیمی والی ولایت کندز صحبت نموده و نهادینه شدن ارزش های حقوق بشری در جامعه را یک امر ضروری عنوان نمود. وی گفت که مخالفین مسلح امروز جنایات مختلف را مرتکب میشوند و حقوق بشر را نقض می کنند. آقای نعیمی اظهار داشت که با وجود همه دستآوردها مهم طی هجده سال اخیر، هنوز هم چالش های وجود دارد که برای رفع آن باید به صورت مشترک کار شود . وی ادامه جنگ و نا امنی را هنوز یک معضله جدی خوانده و گفت که صلح یکی از آرزوهای اولی مردم است که برای آن باید تلاش شود. والی کندز، اظهار داشت که عدم ثبت قضایای نقض حقوق بشر در مناطق ناامن یکی از مشکلات است که به دلیل مساعد نبودن اوضاع امنیتی در دوردست ها هنوز هم هم بسیار از قضایا ثبت و مستند سازی نمی شود. آقای نعیمی مسؤلین دولتی ولایت کندز را متعهد به ارزش های حقوق بشری خوانده و گفت که کمیسیون از عملکرد دولت و نهادهای امنیتی نظارت کنند و برای اصلاح آن به صورت مشترک تلاش شود.

در ادامه جلسه، آقای رحمان علی جاوید هماهنگ کننده بخش تعلیمات، آقای حیات الله امیری مسؤل تهیه و تدارکات و آقای نقیب الله بشری هماهنگ کننده بخش نظارت و بررسی، پریزنتشن های رهنمودی و معلوماتی در رابطه به دستآوردهای کمیسیون و تهیه پلان استراتیژیک ارایه نمودند. در بخش دیگر جلسه، آقای اسدالله پژمان عضو بخش نظارت، ارزیابی و گزارشدهی، روند کارگروپی را تشریح نموده و از اشتراک کنندگان خواست که نظریات و پیشنهادات شان را به منظور غنامندی پلان استراتیژیک کمیسیون در جریان کار گروپی باهم شریک نمایند.

در پایان، نتایج کارهای گروپی در جلسه عمومی مطرح شده و روی آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در ختم جلسه، محترم عارفه نوید، رئیس دفتر ولایتی بدخشان، جلسه را جمع بندی نموده و دستآوردهای مهم جلسه را به خوانش گرفت.  

قابل یاد آوری است که یک روز قبل از این جلسه عمومی، به تاریخ هشتم اسد، جلسه مشورتی با همکاران دفترساحوی کندز تدویر گردید. در این جلسه محترم آقای فطرت رئیس دفترساحوی کندز راجع به اهمیت پلان استراتیژیک صحبت نمود و در ادامه آقای حیات الله امیری راجع به اهداف تدویر جلسات پلان استراتیژیک صحبت کرد. آقای رحمان علی جاوید وضعیت کاری کمیسیون را تحلیل نموده و به نکات ضعف، قوت، فرصت ها و چالش ها به صورت کلی اشاره نمود. سپس آقای پژمان روند کار گروپی را توضیح داده و همکاران در چهار گروپ کاری تقسیم شده و روی موضوعات مطرح شده تبادل نظر نمودند. قابل ذکر است که در این برنامه همکاران دفتر ولایتی بدخشان حضور داشتند و به صورت فعال در جلسه سهم گرفتند.


بازنشر این مطلب