گزارش‌های روزانه بازدید:538 تاریخ نشر:2018-08-05

کارگاه آموزش حقوق بشر برای منسوبین قومندانی پولیس سرحدی میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی برگزار شد

دفتر ساحوی کابل

در ادامه تدویر برنامه‌های ارتقاء ظرفیت برای منسوبین نهادهای دفاعی و امنیتی در زمینه موازین حقوق بشر، کارگاه آموزشی برای ۳۲ تن (۱۵ زن و ۱۷ مرد) از منسوبین قومندانی پولیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی توسط بخش آمبودزمن دفتر ساحوی کابل دایر شد. این برنامه بتاریخ ۹ الی ۱۱ اسد ۱۳۹۷ در مقر آن اداره برگزار گردید.

این کارگاه آموزشی در مدت سه روز تطبیق و عملی گردید و در آن آموزگاران حقوق بشر مفاهیم و مضامین مختلف مربوط به موازین حقوق بشر را برای برای اشتراک کنندگان ارائه کردند. براساس آجندای از قبل طراحی شده، موضوعات زیر در این کارگاه آموزش داده‌شد:

  • آشنایی با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و بخش آمبودزمن
  • مفهوم حقوق بشر، اصول، ویژگی‌ها و مصادیق آن
  •  اصول محاکمات عادلانه،
  • ممنوعیت خشونت و آزار و اذیت زنان براساس احکام قوانین نافذه و اسناد بین المللی حقوق بشر،
  • فساد اداری به مثابه یکی از عوامل مهم نقض حقوق بشر
  • قاچاق انسان و مهاجران، عنوان نقض حقوق بشر
  • مکلفیت های پولیس در امر رعایت حقوق بشر( رفتار کرامت محور با مراجعین، شهروندان و عامه مردم)
  • حقوق بین المللی بشردوستانه؛ مفهوم، اصول و قواعد اساسی آن

 این موضوعات با استفاده از روش‌های مؤثر آموزشی، کارگروهی، بحث جمعی و ارائه پاسخ به سؤالات اشتراک کنندگان، آموزش داده‌شده و ارائه گردید. ارزیابی کارگاه نشان می‌دهد که مطالب ارائه شده برای اشتراک کنندگان مفید و قابل استفاده و تمام اشتراک کنندگان به خوبی آنرا فرا گرفته‌اند.

مراسم اختتامیه کارگاه

کارگاه آموزشی متذکره با اشتراک محترم عبدالاحد فرزام، رئیس دفتر ساحوی کابل، محترم پاسوال سید گل آقا روحانی، قومندان عمومی پولیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، همکاران بخش آمبودزمن دفتر ساحوی کابل و تمام اشتراک کنندگان در مقر قومندانی متذکره، روز پنج‌شنبه، تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۷ پایان یافت.

محترم عبدالاحد فرزام رئیس دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سخنرانی اختتامیه کارگاه،  ضمن سپاسگزاری از قومندان عمومی قوای سرحدی جهت فراهم نمودن زمینه برگزاری این برنامه و دست اندرکاران این برنامه در بخش آمبودزمن، در رابطه به اهداف برگزاری برنامه های آموزشی کمیسیون برای  نهادهای امنیتی و دفاعی صحبت نموده گفت: «هدف اساسی کمیسیون در برگزاری برنامه ها این است سطح دانش منسوبان نهادهای دفاعی و امنیتی در زمینه حقوق بشر ارتقاء یافته و در نتیجه موازین حقوق بشر در عمل رعایت گردد و به حقوق و آزادی‌های بشری شهروندان احترام گذاشته‌شود.»

لزوم آموزش حقوق بشر

رئیس دفتر ساحوی کابل در ادامه اظهار داشت؛ «آموزش حقوق بشر برای مردم، خصوصاً منسوبان نهادهای دفاعی و امنیتی یک امر ضروری و لازمی است. آموزش حقوق بشر موجب تغییر ذهنیت و در نتیجه موجب تغییر رفتار افراد می‌شود و زمینه‌های رعایت و تأمین حقوق بشر را فراهم می‌سازد.کمیسیون از بدو تأسیس تا حال نزدیک به هفت صد هزار نفر را در نقاط مختلف از اقشار و اصناف مختلف در زمینه حقوق بشر آموزش داده که یکی از این اقشار نیروهای امنیتی و دفاعی است. در این دو سال اخیرکه  تفاهمنامه همکاری  چهار جانبه میان وزارت داخله، وزارت دفاع ملی، ریاست عمومی امنیت ملی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به امضا رسیده، یکی از مفاد مهم این تفاهمنامه تدویر برنامه های آموزشی برای نهادهای امنیتی و دفاعی بوده است.»

آقای فرزام در ادامه افزود:« تأمین و رعایت حقوق بشر  از تعهدات مهم و اساسی دولت افغانستان براساس احکام قانون اساسی و میثاق‌های بین المللی می‌باشد. دولت افغانستان به هفت کنوانسیون مهم حقوق بشری الحاق کرده و مکلف رعایت و تطبیق مفاد آن می‌باشد. زمانیکه دولت خصوصاً منسوبین وزارت امور داخله حقوق بشری مردم را رعایت نموده و با مردم برخورد انسانی مبتنی بر کرامت انسانی  داشته باشند، اعتماد و حمایت مردم را جلب می‌تواند و از جانب دیگر رعایت حقوق بشر موجب کسب اعتبار دولت در سطح بین المللی می‌شود.»

حقوق بشر راهنمای زندگی انسان‌هاست

محترم پاسوال سید گل آقا روحانی، قومندان عمومی پولیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، در ختم کارگاه ضمن سپاسگزاری از کمیسیون و ریاست دفتر ساحوی کابل، به خاطر برگزاری این برنامه، آموزش حقوق بشر یا یک امر ضروری دانسته و از ریاست دفتر ساحوی کابل خواست که در آینده نیز برای منسوبین پولیس سرحدی برنامه‌های آموزشی از این دست دایر نماید.

وی در ادامه افزود:« حقوق بشر راهنمای زندگی انسان است، بناً ما باید در رعایت آن همیشه تلاش نماییم و از اینکه میدان هوایی نقطه سفری و دروازه عمومی افغانستان  و اولین چهره یک کشور نزد افرادی است که به این کشور میایند، لذا باید رفتار منسوبین این اداره مطابق به ارزش های حقوق بشری و احترام به افراد باشد.» قومندان میدان هوایی حامد کرزی به کمیسیون وعده سپرد و افزود:« منحیث مسئول این اداره نه تنها اینکه در محافظت از میدان  تلاش خواهم نمود بلکه در ارتقاء ظرفیت منسوبین این اداره نیز نهایت تلاش خود را مینمایم تا منسوبین این اداره حقوق بشر را رعایت کنند و مراجعین، خصوصاً خانم‌ها برخورد انسانی و حقوق بشری داشته باشند.»

در پایان، تصدیق‌نامه‌های که برای اشتراک کنندگان در نظر گرفته‌شده بود، برای تمام اشتراک کنندگان توزیع گردید و بدینترتیب کارگاه سه روزه آموزشی خاتمه یافت.

 


بازنشر این مطلب