گزارش‌های روزانه بازدید:188 تاریخ نشر:2018-08-06

شکل‌گیری شبکه مدافعان حقوق بشر در سطح محلی

دفتر ساحوی مزارشریف

طی ورکشاپ دو روزه آموزشی، 30 تن از مدافعان حقوق بشر، شیوه های دادخواهی و حمایت از حقوق بشر را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این ورکشاپ که از سوی بخش آموزش های دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر به روزهای سوم و چهارم اسد در تالار کنفرانس های این دفتر دایر شد، قواعد و حقوق سیاسی در انتخابات، و راههای دادخواهی از ارزشهای حقوق بشر از جمله موضوعاتی بود که از سوی مربیان بخش آموزش با اشتراک کنندگان در میان گذاشته شد. آنها همچنین با وظایف و اهداف کمیسیون مستقل حقوق بشر آشنایی عمیقتری پیدا کردند.

در یک کار انفرادی، اشتراک کنندگان، نهادهای مدافع حقوق بشر را در سطح محلی شناسایی کردند و سپس در یک کار گروهی با توحید نهادهای شناسایی شده، برای آنها هدف تعیین کردند. آنها همچنین شیوه های همکاری با کمیسیون مستقل حقوق بشر را مشخص کردند و در پایان به تشکیل شبکه مدافعان حقوق بشر در سطح محلی پرداختند.

حفیظه میرزایی یکی از مربیان این ورکشاپ در باره اهمیت شبکه سازی میان مدافعان حقوق بشر گفت؛ شبکه سازی باعث گسترش روابط، تبادل دانش و تجربیات شده و به تسهیل در حل مسایل منجر می شود. در حالی که به عنوان فرد نمی توانیم تاثیرگذار باشیم، شبکه سازی به ما فرصت می دهد که با منابع و زمان کم، در رسیدن به اهداف و تاثیرگذاری، توانایی بالایی داشته باشیم.


بازنشر این مطلب