گزارش‌های روزانه بازدید:556 تاریخ نشر:2018-08-07

مرکز معلومات حقوق بشری ریاست اطلاعات و فرهنگ با مواد اموزشی حقوق بشر تجهیز شد

دفتر ولایتی ارزگان

به تاریخ ۱۳ اسد سال ۱۳۹۷ مرکز معلومات حقوق بشر دفتر ولایتی ارزگان که در ریاست اطلاعات و فرهنگ موقیعت دارد به‌مواد آموزشی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تجهیز شد.  

این مواد آموزشی شامل پنج ۵ جلد رساله آموزشی اساسات حقوق بشر و سه جلد کتاب حقوق اشخاص داری معلولیت و همچنان چند جلد ماهنامه‌ چاپی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود. این مواد اموزشی حقوق بشری به مسئول کتابخانه ریاست اطلاعات و فرهنگ سپرده شد تا در مرکز معلومات حقوق بشر دفتر ولایتی ارزگان قرار بگیرد و از این مزکر معلوماتی نظارت نیز صورت گرفت.

 

 


بازنشر این مطلب