برگزاری جلسۀ آموزشی «نقش معلولین در جلوگیری از اعتیاد به مواد مخدر» در ولایت تخار

دفتر ساحوی کندز

اعتیاد به مواد مخدر یکی از معضلات مهم کشورهای جهان به ویژه در افغانستان به حساب می‌آید. این بلای خانمانسوز در سال‌های اخیر به صورت خطرناک و کشنده چهره گشوده و سلامتی جسم و جان برخی شهروندان و اقتصاد خانواده‌ها را به چالش نابودی مواجه ساخته است.

با در نظر داشت اضرار و پیامدهای ناگوار مواد مخدر و نقش افراد دارای معلولیت در جلوگیری از این پدیده شوم، بخش افراد دارای معلولیت دفتر ساحوی کندز، جلسه آگاهی‌دهی و آموزشی یک‌روزه را با 30 نفر از زنان معلول و ورثه شهدا در «انجمن زنان معلول و ورثۀ شهدا» در شهر تالقان ولایت تخار به تاریخ 13 سنبله سال 1397 خورشیدی، برگزار نمود.

مسؤول بخش افراد دارای معلولیت دفتر ساحوی کندز، مواد مخدر را پدیده شوم و کشنده در میان خانواده‌ها بیان نموده از اشتراک کنندگان خواست که در راستای سلامتی جسم و جان جامعه و خانواده‌ها سعی و تلاش نمایند و علیه این پدیده خطرناک مبارزه و از مبتلا شدن اولاد شان به این مواد مضر و کشنده جلوگیری نمایند.

بانو فهیمه نذیری رئیس انجمن زنان معلول و ورثه شهدای ولایت تخار ضمن قدردانی از فعالیت‌های کمیسیون، در مورد نقش معلولین در جلوگیری از مواد مخدر و عدم تطبیق قانون اشخاص دارای معلولیت بحث نموده از دولت خواست تا برای معتادینی که تداوی و صحت یاب شده اند، زمینه کار مناسب را تهیه نماید و به آنها به حیث معتاد نه، بلکه به صفت مریض نگاه کند و زمینه آموزش حرفوی را میسر بگرداند.

یکی از افراد دارای معلولیت که خود قربانی همین پدیده شوم در ایران گردیده، بی‌توجهی دولت در قبال جمع‌آوری معتادین و رسیدگی به حق صحت آنها، خرید و فروش مواد مخدر و موجودیت فرهنگ معافیت از جرایم را عامل اساسی ازدیاد مواد مخدردانسته اضافه نمود که این عوامل باعث گردیده که همه روزه به تعداد معتادین افزوده شود و میزان جرایم در کشور افزایش یابد.

پیشنهادها:

  • زمینه کار مناسب برای معتادین تداوی شده مهیا گردد.
  • معتادین از روی سرک و جاده‌ها جمع‌آوری شوند.
  • فروشندگان مواد مخدر تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
  • قانون اشخاص دارای معلولیت در ادارات دولتی در عمل تطبیق شود.
  • حرفه‌های آموزشی برای زنان معلول و ورثۀ شهدا ایجاد گردد.
  • برای دسترسی به حقوق قربانیان تروریزم توجه بیشتر صورت گیرد.

 

 

 

 

 


بازنشر این مطلب