گزارش جلسه آگاهی‌دهی نیم روزه در مورد حقوق زنان در قوانین ملی

دفتر ولایتی هلمند

بخش حمایت و توسعه حقوق زنان دفتر ولایتی هلمند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جلسه آموزشی را به تاریخ ۱۶ اسد ۱۳۹۷ با اشتراک ۵۶ تن از خانم‌های خانه در قریه بی‌تو ون نمره حاجی آدم  لشکرگاه ولایت هلمند برگزار نمود.

جلسه با تلاوت آیات کلام الله مجید توسط یکی از خانم‌ها آغاز شده و متعاقبا مسوول بخش زنان به موضوعات ذکرشده در اجندا که عبارتند از: معرفی کمیسیون، حق بشری زنان مطابق قوانین نافذه کشور، ناهنجاری‌های فرار از منزل و قاچاق و اختطاف زنان و اطفال یکی پی‌دیگر به اشتراک کنندگان توضیحات داده و نیز به سوالات مطروحه ایشان در زمینه پاسخ ارایه نمود. باید گفت بعد از تطبیق جلسه تمامی اشتراک کنندگان به موضوعات آگاهی کامل حاصل نموده و تعهد نمودند که موضوعات را تا حد توان به دیگران نیز خواهند رسانید.

همه اشتراک کنندگان از فقر اقتصادی و بیکاری شکایت نموده از دولت خواستند تا با ایجاد و مساعد نمودن زمینه کار برای زنان باعث کاهش خشونت‌های خانوادگی گردد. خانمی به اسم رقیه اظهار داشت که تعداد فامیل ام ۹ تن است، شوهرم بسیار مریض و ناتوان است پسر بزرگم به اثر انفجار ماین شهید، پسردومی ام معلول شده و اعصاب خود را از دست داده من و عروس‌هایم بیکار هستیم نان‌آور خانواده ما معذور است خرج خانواده را به بسیار مشکل به دست می‌آورم و ما از اثر جنگ‌ها همه منزل شخصی، اسباب خانه و خلاصه همه دارایی خود را از دست دادیم و فعلآ خانواده ما فقیر است برای مثال می‌گویم من به خاطر مصارف خانه با عروسم جنجال می‌کنم که درست مصرف کند اما خودم را هم ملامت می‌کنم که چرا جنجال کنم. وی اضافه نمود این موضوع را بخاطری یادآور شدم که عامل اصلی خشونت‌های خانواده‌ها فقر اقتصادی و بیکاری است.

جلسه با توزیع عصریه و این وعده اشتراک کنندگان که با حقوق بشر همکار خواهیم بود و با اميد محو بیکاری و فقر اقتصادی به پايان رسيد.


بازنشر این مطلب