بزرگداشت «روز جهانی یادبود قربانیان تروریزم» در ولایت کندز

دفتر ساحوی کندز

روز جهانی یادبود قربانیان تروریزم، طی کنفرانس با شکوهی از سوی دفتر ساحوی حوزۀ شمالشرق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در تالار کنفرانس ریاست حفظ محیط زیست ولایت کندز، بزرگداشت به عمل آمد.

این کنفرانس در حالیکه آقای حشمت الله رحیمی "عرضبیگی" معاون و سرپرست مقام ولایت کندز، رؤسای ادارات دولتی، مسؤولین مؤسسات غیر دولتی، استادان دانشگاه، افسران نظامی، اعضای جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر، اعضای انجمن معلولین، نمایندگان قربانیان تروریزم، خبرنگاران و برخی از شهروندان کندز حضور داشتند، با خوانش آیات ملکوتی قرآن کریم و پخش سرود ملی کشور، آغاز شد.

سپس آقای سید حفیظ الله "فطرت" رئیس دفتر ساحوی حوزۀ شمالشرق کمیسیون، روز جهانی یادبود قربانیان تروریزم را به شهروندان ولایت کندز تبریک گفته در مورد اهمیت این روز جهانی برای تأمین حقوق بشری قربانیان تروریزم، معلومات مفصل داد.

آقای فطرت گفت: "رسمیت یافتن این روز جهانی به پیشنهاد دولت افغانستان و با پشتیبانی هفده کشور دیگر از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، فرصت خوبی است برای اعاده و دسترسی به حقوق قربانیان تروریزم در سطح دنیا به ویژه در کشور ما افغانستان.

ملت ما بدبختانه در اثر جنگ های متوالی قربانیان زیادی را متحمل شده است که بدون شک بالا رفتن میزان آگاهی عامه در راستای شناخت حقوق قربانیان تروریزم و رعایت حقوق بین المللی بشردوستانه از سوی نیرو های امنیتی در هنگام عملیات نظامی، می تواند سبب کاهش تلفات ملکی شود."

متعاقباً آقای حشمت الله "عرضبیگی" معاون و سرپرست مقام ولایت کندز در مورد آسیب ها و پیامد های ناگوار تروریزم سخنرانی نموده همکاری خویش را برای حمایت از حقوق قربانیان تروریزم و در راستای کاهش تلفات افراد ملکی از طریق نظارت بر عملکرد نیرو های نظامی، اعلام داشت.

در ادامه، آقای صفی الله "امیری" معلون شورای ولایتی و آقای سید محمد عضو انجمن معلولین ولایت کندز در مورد نقش و مسؤولیت دولت در راستای جلوگیری از حملات تروریستی و لزوم حمایت همه جانبه از قربانیان تروریزم، سخنرانی نمودند.

گفتنی است که بانو فوزیه یفتلی منشی شورای ولایتی، استاد سلیم احسان نمایندۀ دانشگاه کندز، حاجی امام الدین نماینده قربانیان تروریزم و آقای عنایت الله خلیق رئیس شبکه جامعه مدنی با حضور در پنل، پیرامون راهکار های حمایتی و نظارتی حقوق قربانیان تروریزم صحبت نموده و به پرسش های اشتراک کنندگان، پاسخ گفتند.

کنفرانس با دعای خیر مولوی عبدالبصیر "دیندوست" رئیس شورای صلح و با آرزوی تامین صلح و امنیت در افغانستان، پایان یافته گزارش خبری آن نیز از طریق رسانه های دیداری و شنیداری ولایت کندز به نشر رسید.


بازنشر این مطلب