آموزش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین‌المللی به منزلت برخورد کلی انسانی

به اساس تفاهم نامه میان وزارت دفاع ملی، وزارت داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بخش‌های آمبودزمن و تعلیمات حقوق بشر دفتر ولایتی هلمند ورکشاپ آموزشی دو روزه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی را بتاریخ ۲۵ و ۲۶ ماه سنبله برای بیش از ۱۵۳تن منسوبین قول اردوی ۲۱۵ میوند در تالار جلسات قول اردو تدویر نمودند.

ورکشاپ با تلاوت آیاتی متبرکه کلام‌الله مجید توسط یکتن از اشتراک کنندگان و پخش سرود ملی آغاز گردید. به تعقیب آن عبدالمقیم علیزی آمر بخش آمبودزمن در مورد تفاهم نامه همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با وزارت دفاع ملی، وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی سخن گفته و اهداف و آجندای ورکشاپ آموزشی را به اشتراک کنندگان ارائه نمودند.

محترم عبدالهادی ترین قوماندان قول اردو ۲۱۵ میوند آموزش‌های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی را در پهلوی آموزش‌های مسلکی و جنگی برای منسوبین اردوی ملی افغانستان نیاز اساسی مبرم و جزء از آموزش‌ها و فعالیت‌های روزانه اردو ملی کشور یاد نمودند.

آقای ترین در ادامه سخنان شان خطاب به منسوبین اردوی ملی افزود: «با استفاده از برخوردهای مسلکی انسان دوستانه شما اعتماد مردم را برای اجرای بهتر فعالیت‌ها در ساحه تحت پوشش روزمره کسب می‌نمایید که در نتیجه رعایت اصول و موازین حقوق بشر دستاورد مهم، موفق و بجا بوده می‌تواند چون با همکاری مردم می‌توانیم به زودترین فرصت به اهداف متوقعه خود تحقق ببخشیم

در آخرین دقایق ورکشاپ یکتن از اشتراک کنندگان گفت در جریان دو روز ورکشاپ ما قادر شدیم که سایر حقوق خود و دیگران را که در برابر یکدیگر وجیبه داریم و همچنان نحوه حمایت و رعایت حقوق بشری را آموختیم تا توانسته باشیم در جریان وظیفه به آن جامه عمل بپوشانیم. ورکشاپ با دعای خیر به پایان رسید.


بازنشر این مطلب