تدویر جلسه دادخواهی ربع‌وار و حمایت از حقوق زنان

دفتر ولایتی هلمند

دفتر ولایتی هلمند مطابق برنامه عمل خویش در جهت رسانیدن مشکلات زنان و خشونت علیه زنان به دولت، بازپرسی و پی‌گیری این مسایل از دولت از هیچ نوع تلاش دریغ نمی‌ورزد. بدین منظور جلسه دادخواهی و حمایت از حقوق زنان را با حضور تورن جنرال یاسین خان والی ولایت هلمند و اشتراک ۳۲ تن که شامل معاون ولایت، مسؤل مطبوعات ولایت، کارمندان و مقامات دولتی و غیردولتی ذیربط به تاریخ ۲۱ سنبله ۱۳۹۷ در دفتر کاری والی این ولایت دایر نمود. جلسه با قرائت آیات از قران مجید آغاز و ابتدا محترم عفیفه معروف رئیس دفتر ولایتی هلمند ضمن خوش آمدگویی به مهمانان در مورد دادخواهی و اهداف آن معلومات مفصل ارایه نمود. ایشان فرمودند که مشکلات در برابر زنان افزایش یافته و این دفتر مطابق احکام شرعی و قوانین نافذه کشور با همکاری ادارات ذیربط دولتی و غیردولتی همواره تلاش می‌نماید تا درجه مصئونیت زنان شاغل در ادارات دولتی و غیردولتی را بالا ببرود و همچنان خانم‌های که مدت قید شان در محبس تکمیل و مطابق قانون رها می‌شود در منزل پدر و هم شوهر مصئون نیستند و در این منازل به قتل می‌رسند.

مشکل مبرم زنان در این ولایت نبود خانه امن است، ثبت نکاح در محکمه، ممنوعیت ازدواج‌های اجباری، بد و بدل و ازدواج‌های قبل از وقت، مشکلات خانم‌های بیجاشده، دسترسی آسان خانم‌ها به عدالت و سهولت در اخذ تذکره از دیگر مشکلاتی بود که صحبت گردید.

بعداً والی ولایت هلمند به تائید حرف‌های رئیس دفتر ولایتی هلمند فرمودند که هر اداره به اساس ضرورت خاص ایجاد شده و واقعاً خانم‌ها با مشکلات زیاد روبرو هستند. شما همه مسولین ادارات هستید، این مشکلات را ما و شما می‌توانیم حل نمایم موجودیت خانه امن در این ولایت بسیار ضرور است حاضرین مجلس باید در مورد ایجاد خانه امن نظر بدهند.

متعاقباً سرپرست څارنوالی استیناف سورگل گفتند که خانم‌هائی که از محبس رها می‌شوند نه فامیل حاضر می‌شود و نه ریاست امور زنان حاضر می‌شود که خانم را تسلیم شود در اصل این مشکل را باید ریاست امور زنان بدوش بگیرد و شما باید برنامه‌های آگاهی‌عامه را ازدیاد بخشیده و حقوق زنان را برای مردم واضح نمایید. پس از آن معاون والی گفتند که علما و ملاامامان مساجد باید برای عملی شدن ثبت نکاح برای مردم آگاهی بدهند و رسانه‌ها همچنان این موضوعات را زیادتر نشر نماید. در آخر رئیس دفتر ولایتی هلمند از همه اشتراک کنندگان در مورد ایجاد خانه امن نظرخواهی نموده که همه اشتراک کنندگان به شمول نماینده شورای ولایتی با ایجاد خانه امن مواقفت نموده و تائید نمودند که این یک ضرورت بسیار مهم است و والی برای مسوولین ادارات ذیربط هدایت فرمودند که مشکلات را حل نموده و گزارش کاری خود را برای مقام ولایت و کمیسیون حقوق بشر هلمند ارایه نماید که در نتیجه همه اراکین در مورد حل مشکلات وعده سپردند تا جلسه آینده مشکلات را مرفوع خواهند نمود.

در اخیر عصریه که از جانب دفتر ولایتی هلمند تهیه گردیده بود تعارف گردیده و جلسه خاتمه یافت. قابل ذکر است که جلسه فوق‌الذکر از طریق رسانه‌ها به نشر رسید.


بازنشر این مطلب