سیمینار علمی یک‌روزه در مورد آب منبع حیات و مدیریت آن

دفتر ساحوی جلال آباد

بخش تعلیمات دفتر ساحوی جلال آباد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، سیمینار علمی یک‌روزه «آب منبع حیات و مدیریت آن» را با اشتراک 70 تن شامل والی ولایت لغمان، استادان، محصلین، اعضای جامعه مدنی، علما، اعضای خانواده رسانه‌ها و مسولین ادارات زراعت، آبیاری، انکشاف دهات و داکار در تالار کنفرانس‌های مقام ولایت لغمان بتاریخ 02 میزان 1397 برگزار نمود.

پروگرام با تلاوت آیات کلام‌الله مجید توسط یکتن اشتراک کننده آغاز و متعاقبا سرود ملی پخش گردید، سپس در رابطه به ارزش آب کلیپ کوتاه ویدیویې به نمایش گذاشته شد. بعدا رئیس دفتر ساحوی جلال آباد محترم صبرینه حمیدی روی چالش حال و مستقبل آب در کشور به مشترکین معلومات مفصل ارایه داشته و نیز راه حل‌های آن را با سایر شریک نموده خواهان جلوگیری بی‌رویه مصرف آب از تمام مصرف کنندگان گردید.

سخنران بعدی والی ولایت لغمان محمدآصف ننگ بوده که ضمن تقدیر و ستایش از این ابتکار و خلاقیت کمیسیون روی پلان آینده مدیریت آب آشامیدنی و زراعت در ولایت لغمان سخنان مفصلی داشت و نیز در زمینه به سوالات مستمعین جوابات مقنع ارایه نمود.

پوهنوال دوکتور مصطفی نیازی استاد پوهنتون روی آداب شرعی استفاده آب آشامیدنی و زراعت و اهمیت آب در محیط زیست بحث علمی مفصلی را با اشتراک کنندگان شریک نموده و همگان را روی مسئولیت شان در قبال آب متوجه کرده خواهان صرفه جوِیِي آب گردید.

پوهنمل دوکتور عصمت الله دراني یکی دیگر از اساتید پوهنتون روی موضوع عواقت ناگوار آبیاری زراعت توسط آب آشامیدنی و تاثیرات کمبود آب در ملوث شدن محیط زیست به مشترکین بحث نهایت مستدل علمی با مشترکین داشته و نیز سوالات مشترکین در زمینه پاسخ گفته شد.

نویسنده و متخصص آب انجینر ستانه میز زهیر روی چگونگی تغذیه آب زیر زمین موضوع جالبی را به مشترکین توضیح نموده و نیز چرا های کمبود آب زیر زمینی که سوالات مشمولین کنفرانس بوده مستدل و مقنع پاسخ داده شد.

انجینر امان الله میاخیل مسئول ریاست انکشاف دهات ولایت لغمان روی چگونگي حفر چاه های عمیق, تاثیرات آن بر کمبود آب آشامیدنی و راه های بدیل آن از منظر اجراات اداره انکشاف دهات توضیحات همه جانبه به شاملین ارایه کرد.

در پایان انجینر اباسین بهیر فعال مدنی و متخصص اعمار بند های آبی روی موضوع اهمیت کنترول آب های دریایي برای انرژی بحث نهایت علمی با پیشنهادات جامع به دولت را با مشترکین شریک نمود.

سیمیار با جمع بندی توسط رییس شوری علما و دعائیه به پایان رسید.

 


بازنشر این مطلب