اعلام همکاری مسؤولین دفتر ساحوی سازمان ملل متحد با دفتر ساحوی کندز

دفتر ساحوی کندز

سید حفیظ الله فطرت رئیس دفتر ساحوی حوزه شمال‌شرق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در حالیکه مسؤولین بخش‌های برنامه‌ای دفتر نیز حضور داشتند، طی نشست‌های جداگانه با آقای دیمیتروف رئیس دفتر ساحوی یوناما در حوزه شمال‌شرق و خانم نتالیا کاسترو مسؤول بخش حقوق بشر این دفتر و جمعی از همکاران شان در مقر دفتر ساحوی سازمان ملل متحد در ولایت کندز، دیدار و گفتگو نمودند.

آقای دیمیتروف رئیس دفتر ساحوی یوناما در حوزه شمال‌شرق با کارمندان سیاسی شان، حضور رئیس و مسؤولین بخش‌های برنامه‌ای دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر را خیر مقدم گفته و همکاری شان را در راستای گسترش و نهادینه شدن ارزش‌های حقوق بشری اعلام داشته و همچنان از تلاش و همکاری‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ویژه هیأت اعزامی به ولسوالی دشت ارچی قدردانی به عمل آورده و دفتر یوناما را همکار خوب و نزدیک کمیسیون خواند.

رئیس دفتر ساحوی یوناما در حوزه شمال‌شرق ضمن سخنان خویش گفت: «یوناما نقش مهمی در روند بازسازی، استقرار دموکراسی، تقویت دولت و حاکمیت قانون در افغانستان داشته و ما خیلی خوشحالیم که اهداف مشترک و هماهنگی کامل با همکاران کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داریم.»

خانم ناتالیا کاسترو مسؤول بخش حقوق بشر دفتر ساحوی یوناما نیز روی اهداف کاری خویش صحبت نموده گفت: «یوناما يک سلسله فعالیت‌هایی را با هدف کاهش اثرات جنگ بر غير نظاميان روی دست گرفته و نظارت مستقل و بي‌طرفانه از حوادثی را كه در آن افراد ملكی كشته يا زخمی شده اند، دادخواهی برای محافظت از غير نظاميانی كه در منازعات مسلحانه متضرر می گردند، تلاش برای تطبیق قواعد حقوق بشردوستانه بين المللی، حقوق بشر و احکام قانون اساسی كه باعث تقويت و گسترش بيشتر قوانين در ميان تمام طرفهای درگير می شود، انجام می دهد.»

آقای فطرت رئیس دفتر ساحوی حوزه شمالشرق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز روی برنامه ها و همکاری نزدیک کمیسیون با دفتر ساحوی یوناما به ویژه بخش حقوق بشر آن دفتر، سخن گفته و از فعالیت های خوب یوناما در حوزه شمالشرق کشور، سپاسگزاری کرد.

رئیس دفتر ساحوی حوزه شمالشرق کمیسیون گفت:«هماهنگی و همکاری میان کمیسیون و دفاتر ملل متحد می تواند زمینه های نظارت بهتر از وضعیت حقوق بشری شهروندان افغانستان را فراهم سازد.»

جلسات متذکره به امید نهادینه شدن ارزش های حقوق بشری و گسترش حاکمیت قانون، به پایان رسید.


بازنشر این مطلب