گزارش‌های روزانه بازدید:272 تاریخ نشر:2018-10-03

کورس ده روزه آموزشی با علما تدویر گردید

دفتر ساحوی قندهار

بهتاریخ ۱۹- ۳۱/ ۰۶/ ۱۳۹۷ کورس آموزشی ده روزه در رابطه به اصول و اساسات حقوق بشر با (20) تن از علمای دینی، خطیبان و قاریان از جانب بخش آموزش حقوق بشر دفتر ساحوی قندهار در صالون جلسات این دفتر تدویر گردید.

این کورس آموزشی با قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز گردید، نخست سر پرست دفتر ساحوی حقوق بشر کندهار قاضی فخرالدین (فایض) به اشتراک کنندگان کورس خوش آمدید گفته و در مورد تامین حقوق بشر بر سهم و اهمیت علمای کرام تاکید نموده و در این مورد علمای کرام را به مسئولیت‌های خطیر شان متوجه ساختند.

بعدا مسئول بخش تعلیمات حقوقی دفتر ساحوی بر اهداف تدویر این کورس آموزشی  به اشتراک کنندگان کورس معلومات ارایه نمود، و بعد از آن موضوعات شامل اجندا در جریان ده روز از جانب آموزگاران دفتر ساحوی حقوق بشر کندهار با اشتراک کنندگان کورس پیش برده شد و در رابطه پریزنتیشن‌ها ارایه گردید. در روز آخر کورس آموزشی کار کورس ارزیابی گردید از ارزیابی معلوم شد که اشتراک کننده گان کورس در رابطه به اصول و اساسات حقوق بشر معلومات کافی بدست آورده، اشتراک کنندگان در ختم کورس آموزشی تعهد سه ماده‌یی را تصویب نمودند و هم تصدیق نامه‌های اشتراک در کورس آموزشی  برای اشتراک کنندگان  توزیع گردیدند و کورس با دعایه خاتمه یافت.


بازنشر این مطلب