گزارش‌های روزانه بازدید:951 تاریخ نشر:2018-10-08

جلسه فوکس گروپ میزان؛ تطبیق کنواسیون منع هرنوع تبعیض نژادی درولایت فاریاب

دفتر ولایتی فاریاب

دفترولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان  بتاریخ 20/6/1397جلسه فوکس گروب تحقیق بررسی میزان تطبیق کنوانسیون منع هرنوع تبعیض نژادی درافغانستان با حضور 24 تن اشتراک کننده به شمول (10) تن زن و(14) تن مرد  درسالون جلسات ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب دایر گردید.

در ابتدا حمیدالله عظیمی امرنظارت وبررسی وسرپرست دفترولایتی فاریاب سخنان مقدماتی و توضیحی را آغاز و راجع  به تحقیق ملی، اهداف کمیسیون و کنوانسیون بین‌المللی منع هرنوع تبعیض نژادی به اشتراک کننداگان جلسه معلومات مفصل ارایه نمودند  و متعاقبا سوالات تحقیق (بررسی میزان تطبیق کنوانسیون منع هرنوع تبعیض نژادی درافغانستان) مطرح و در میان اشتراک کنندگان مورد بحث و ارزیابی قرارگرفت و اشتراک کندگان دیدگاهای خویش را درزمینه ارزیابی از قوانین ملی مقررات در زمینه تبعیض، برخورد مأمورین و منسوبین دولتی با شهروندان، چالش‌ها و مشکلات شهروندان در زمینه دسترسی برابر و بدون تبعیض  به حقوق و آزادی‌های اساسی، کارنامه دولت در زمینه مبارزه با تبعیض نژادی و کارنامه دولت در زمینه تخصیص بودجه و برنامه انکشافی مطرح نمودند و اکثر اشتراک کنندگان اظهار داشتند با وجودیکه  تبعیض در ماده 22 قانون اساسی منع قرارداده شده است اما با تأسف که هنوز هم تبعیض در کشور به اشکال مختلف وجود دارد و گاه گاهی شهروندان با عمل تبعیض آمیز رو برو می‌شوند و از حکومت تقاضا نمودند تا در زمینه تدابیری مشخصی را اتخاذ و از تبعیض جلوگیری به عمل آورد.


بازنشر این مطلب