گزارش‌های روزانه بازدید:968 تاریخ نشر:2018-10-08

نظارت از مرکز تداوی معتادین 80 بستر شهر کندز

دفتر ساحوی کندز

مرکز تداوی 80 بستر شهر کندز، با داشتن 7 داکتر مجرب، 5 نرس مهربان، 8 کارمند اجتماعی دلسوز و2 تن از روانشناسان با درک همه روزه در خدمت 80 تن مریضان معتاد قرار داشته و از اعاشه لازم، البسه زمستانی و تابستانی، آلات موسیقی، حمام خوب و دیگر مصروفیت های سالم برخوردار می باشند.

داکتر عبدالقدوس میاخیل ناظم ولایتی این مرکز، در برنامه نظارتی بخش افراد دارای معلولیت، رفتار خوب با مریضان و دادن مشوره سودمند را جهت صحت یابی و شمولیت دوباره آنها در جامعه و خانواده را یکی از خصایل خوب داکتران و پرسونل خدماتی این مرکز دانسته و موجودیت ادویه با کیفیت و اعاشه درست و سرگرمی مناسب را یکی دیگر از راه های تداوی مریضان معتاد، ذکر نمود.

آقای میاخیل جلسات خودی میان معتادین، جلسات میان اعضای خانواده ها و مسؤولیت دادن به خود معتادین در جلسات برای بیان اضرار مواد مخدر و همچنان نقش خانواده ها و علمای دینی را در جلوگیری از مواد مخدر مهم دانسته و از دولت خواست تا برای معتادین صحت یاب شده، زمینه شغل مناسب را فراهم نماید.

در این مرکز، مریضان معتاد از 45 الی 90 روز تحت تداوی قرار گرفته و بعد از تکمیل مراحل تداوی به خانه های شان رهسپار می شوند.

ناصر خان که 45 سال عمر دارد و یک حصه از عمر خویش را به اعتیاد این مواد کشنده مصرف نموده و در حالیکه از کرده خویش سخت پشیمان می باشد، عامل آغشته و مبتلا شدن خویش را به این پدیده شوم، داشتن رفقای نا اهل، محیط نا مناسب، اقتصاد خراب و خرید و فروش مواد مخد به شکل آزاد دانسته از دولت خواستار به دادگاه کشانیدن عاملین کشت، ترافیک، خرید و فروش مواد مخدر می باشد.

موصوف که 12 سال عمر عزیز خویش را در کشور های ایران و پاکستان سپری نموده است، از شهروندان می خواهد که به این پدیده ویرانگر و کشنده، روی نیاورند.

مریضان این مرکز بنابر نبود احاطه و دیوار های بلند از میدان ورزشی محروم بوده و نظر به گفتۀ مسؤولین این مرکز، در سطح ولایت کندز به تعداد 22 الی 30 هزار معتاد آعم از مردان، زنان و اطفال، وجود داشته که اکثریت آنها بنابر نبود امکانات صحی از حقوق بشری شان که عبارت از حق صحت، حق زندگی و دیگر حقوق مندرج در قوانین ملی و بین المللی است، محروم می باشند.


بازنشر این مطلب