گزارش کارگاه سه روزه با منسوبین امنیتی ودفاعی کشور، دفترفاریاب

دفتر ولایتی فاریاب

بخش آمبودزمن دفتر ولایتی فاریاب كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ورکشاب سه روزه را تحت عنوان (نقش نیروهای امنیتی ودفاعی درحمایت ونهادینه سازی حقوق بشر)  با  اشتراک 29  نفر بشمول (13زن و 16 مرد ) از منسوبین سکتوری های امنیتی و دفاعی از حوزه های امنیتی،کندک های عملیاتی و سرحدی ، مسوولین نظارتخانه ها ،محبس و قوماندانی جلب و جذب پولیس و اردو ملی در تالار کنفرانس این دفتر، برگزار نمود.

كارگاه آموزشی  با تلاوت آياتی از كلام روح نواز الهی توسط یکی از اشتراک کنندگان آغاز گردیده و سپس آقای حمیدالله عظیمی سرپرست دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن افتتاح و خوش آمدید اشتراک کنندگان به کارگاه آموزشی سه روزه در مورد اهمیت آموزش ،موضوعات حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه بین المللی  برای نیروهای امنیتی و دفاعی  وهمچنان نقش آنان در حمایت  ونهادینه سازی حقوق بشر صحبت نموده افزود: «هرچند روابط کاری و هماهنگی میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و ادارات مربوط نهاد های محترم دفاعی و امنیتی افغانستان از آغاز تأسیس کمیسیون بر مبنای همکاری، هماهنگی و احترام متقابل و بر اساس احکام قوانین نافذه کشور  بوده و اما با آنهم امضای تفاهمنامۀ جدید همکاری و هماهنگی بین کمیسیون و وزارت های دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان صفحۀ جدیدی از همکاری را گشوده و زمینۀ تحکیم بهتر روابط و هماهنگی میان جوانب ذیدخل را بیشتر از پیش فراهم کرده است».

گفتنی است  که در این کارگاه  آموزشی موضوعات چون، معرفی کمیسیون، مفاد تفاهمنامه همکاری و هماهنگی میان وزارت های دفاع ملی، امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  ، آمبودزمن ،اسناد های بین المللی حقوق بشر، حقوق اقلیت ها، مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان در پرتو اسناد ملی و بین المللی و نقش حقوق بشر در تامین صلح،قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال،منع شکنجه در قوانین ملی و بین المللی،معیار های محاکمه عادلانه و مقرره تنظیم امور نظارتخانه  با یک سلسله كار های گروپی و عملی، بحث آزاد و پرسش و پاسخ نیز با سهمگیری فعال اشتراک کنندگان  ارایه وپیشکش گردید.

قابل یاد آوریست که علم خان "پویا "آمر تعیلم و تربیه اردوی ملی  ضمن ابراز خرسندی از فعالیت های دفتر ولایتی فاریاب جهت ارتقای ظرفیت و سطح علمی منسوبین نیروهای امنیتی  افزود " ما در این کارگاه آموزشی موضوعات حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه بین المللی و غیره موضوعات ضروری  را آموزش دیدیم   که منبعد در حین اجرای وظیفه موضوعات متذکره را مدنظر خواهیم داشت». و همچنان غلام سخی "نظری" یکی از منسوبین  ریاست امنیت ملی  ضمن با ارزنده خوانده چنین برنامه ها برای منسوبین سکتورهای امنیتی گفت « من از موضوعات  جدید که در این برنامه آموختم عمیقاً خوشحال شدم چون چنین برنامه های آموزشی  باعث می شود که  ما از حقوق بشری شهروندان در هنگام صلح و جنگ آگاهی حاصل نماییم و نیروهای امنیتی و دفاعی ملزم به رعایت و احترام آن می باشند».

در اخیر کارگاه آموزشی متذکره، تصدیقنامه هایی نیز از سوی دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای اشتراک کنندگان کارگاه تفویض گردیده و با دعای خیر و آرزوی صلح سرتاسری در افغانستان پایان یافته و گزارش خبری آن نیز از طریق رسانه های دیداری و شنیداری ولایت فاریاب به نشر رسید.


بازنشر این مطلب