گزارش‌های روزانه بازدید:138 تاریخ نشر:2018-10-09

اکثریت پولیس درک روشنی از حقوق بشردوستانه ندارد

دفتر ساحوی مزارشریف

در یک کارگاه آموزشی سه روزه در ولایت جوزجان، 19 تن از منسوبان پولیس ملی با مفاهیم حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، آشنایی عمیق تری پیدا کردند. این کارگاه آموزشی با عنوان مکلفیت های پولیس در امر رعایت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در روزهای سوم الی پنجم میزان در تالار کنفرانس های قوماندانی امنیه ولایت جوزجان از سوی بخش امبودزمن دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر دایر شد.

معیارهای محاکمه عادلانه متمرکز بر حقوق مظنونین و متهمین، مکلفیت های پولیس در امر رعایت و حمایت از حقوق بشر، و جرایم تعریف شده در کود جزا از جمله مضمون هایی بود که میان مربیان و اشتراک کنندگان مورد بحث قرار گرفت.

در پایان کارگاه آموزشی و پیش از توزیع تصدیقنامه ها عبدالحفیظ خاشی آمرامنیت قوماندانی امنیه ولایت جوزجان ضمن سپاسگزاری از کمیسیون مستقل حقوق بشر به خاطر برگزاری برنامه های آموزشی با پولیس، خطاب به پولیس های اشتراک کننده  گفت، موضوعاتی را که درجریان ورکشاپ آموخته اید با همکاران تان شریک نمائید و به صورت جدی در عرصه عمل در نظر بگیرید تا حقوق بشری شهروندان رعایت شود و حاکمیت قانون تقویت گردد.

فاطمه قربانی معاون بخش آمبودزمن در دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر و یکی از مربیان این کارگاه آموزشی با تاکید بر تاثیرات ملموس ورکشاپ می گوید ما قبل از شروع ورکشاپ، فورم ارزیابی ایی برای اشتراک کنندگان توزیع کردیم که شامل سوالاتی از جمله در باره کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و حقوق بشر دوستانه بین المللی بود. او می گوید جواب های دریافتی نشان می داد که اکثریت اشتراک کنندگان در رابطه به موضوعات فوق آگاهی دقیقی ندارند. بطور نمونه عده ایی از آنان نگاشته بودند: "حقوق بشر دوستانه بین المللی عبارت است از اینکه هر کشور دارای حقوق بشر است و از طرف آن دولت باید رعایت گردد". و یا نوشته بودند: "کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد بین المللی است". ولی بعد از ختم ورکشاپ هنگامی که دوباره فورم های مشابهی توزیع گردید، جواب های دریافتی نشان می داد که فرایند ورکشاپ روی ذهنیت آنان تاثیر مثبت گذاشته است. مثلا نوشته بودند: "حقوق بشر دوستانه بین المللی رعایت کردن حقوق بشر در زمان جنگ است و دارای 3 اصل تفکیک، تناسب و احتیاط می باشد ". همچنان پاسخ داده بودند که: "کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد مستقل و ملی بوده که در سال 1381 ایجاد شده و مبنای قانونی آن قانون اساسی کشور میباشد".


بازنشر این مطلب