گزارش‌های روزانه بازدید:164 تاریخ نشر:2018-10-09

عدالت و حقوق بشر در جوزجان

دفتر ساحوی مزارشریف

با اشتراک سی تن از کارمندان نهادهای عدلی و قضایی ولایت جوزجان، یک کارگاه آموزشی سه روزه با عنوان عدالت و حقوق بشر از سوی بخش آموزش های دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر در شهر شبرغان برگزار شد. در این کارگاه آموزشی که به روزهای سوم الی پنجم میزان در تالار ریاست امور زنان ولایت جوزجان دایر شد، حقوق شهروندان در قانون اساسی، مفاهیم حقوق بشر در کود جزای افغانستان و چیستی جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت از جمله موضوعاتی بود که میان مربیان و اشتراک کنندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین در قالب یک کار گروهی، اشتراک کنندگان در چهار گروه جداگانه در باره حاکمیت قانون و تبعیض به بحث پرداختند و نتایج مباحث شان را با سایر اشتراک کنندگان در میان گذاشتند.

دو کارگروهی که در باره تبعیض و موارد آن در ولایت جوزجان به مباحثه پرداختند، تبعیض های قومی و زبانی در این ولایت را نسبت به سایر اشکار تبعیض پررنگ تر خواندند. آنها راه های حل را در تقویه روحیه همدیگرپذیری و تحکیم روابط میان اقوام از راه برگزاری جرگه ها و گفتگوهای قومی و منطقوی، رعایت شایستگی در استخدام و افزایش برنامه های آگاهی بخشی در باره مفهوم و پیامدهای تبعیض و همچنین مجازات مبلغان تبعیض دانستند.

دو کارگروه دیگر که موضوع حاکمیت قانون و موانع آن را در ولایت جوزجان به بررسی گرفتند، بر اصل اراده دولتمداران بر تطبیق قانون، و قانونپذیری شهروندان تاکید کردند. آنها گفتند مردم هنگامی با دولت در راستای حاکمیت قانون آماده همکاری می گردند که درک روشنی از اهمیت این موضوع داشته باشند. آنها از فعال نبودن بسیاری از ادارات در ولسوالی ها، به درازا کشیدن دوسیه ها و عدم شفافیت و رقابت در استخدام به عنوان دیگر موانع حاکمیت قانون نام بردند.

در پایان کارگاه آموزشی و پیش از توزیع تصدیق نامه ها، رازقداد گلزاری آمر بخش آموزش ها در دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر از ریاست امور زنان ولایت جوزجان بابت همکاری در برگزاری کارگاه سپاسگزاری کرد و ابراز امیدواری نمود بحث های صورت گرفته طی سه روز بتواند قدمی موثر در راستای بهبود درک و توانمندی اشتراک کنندگان بوده باشد. یوسف محی الدین پور مدیر حقوق بشر در قوماندانی امنیه ولایت جوزجان و یکی از اشتراک کنندگان کارگاه آموزشی، ضمن سپاسگزاری از کمیسیون مستقل حقوق بشر بابت تدویر برنامه های آگاهی بخش گفت این برنامه تغییرات مثبتی در ذهنیت و اقدامات ما آورده است.

 


بازنشر این مطلب